Līdz 18. septembrim Preiļu galvenajā bibliotēkā (Kārsavas ielā 4) Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā Pētera Gleizdāna grafiku un Jāņa Igovena gleznu izstādi

11.08.2011.

PĒTERIS GLEIZDĀNS


Grafiķis, pedagogs, kultūras un izglītības darbinieks.


Dzimis 1934. gadā Ludzas apriņķa Nautrēnu pagastā.


Strādā akvarelī, plakātā, grāmatu grafikā, stājgrafikā. Raksta periodikā par mākslas un literatūras aktivitātēm. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Mākslas maģistrs.


1997.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda zīmi.


Mākslas izstādēs piedalās no 1964.gada.


Piedalījies daudzās starptautiskajās, valsts un reģionālajās mākslas izstādēs.


Savos darbos turpina attīstīt portretu un šaržu latviešu mākslā. Tas ir cilvēka prieka un sirdsrūpju pārpilns darbs.


P.Gleizdāns grafikas darbos ataino mūsdienu cilvēkiem tuvas ar izcilām rakstura īpašībām apveltītas personības, kuras rada, meklē un papildina kultūras vērtības, liekot skanēt Latvijas vārdam pasaulē.


Līdztekus koptajiem vizuālās mākslas žanriem, šaržs izvēlētos vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļos eksistē kā simbols, kas piepildīts ar personības gaišumu.


Šaržētais tēls ilūziju savieno ar sava laika reāliju. Laika atribūtika, kultūra ļauj dekonstruēt formu, kura radīta līdzdomāšanai notiekošajos procesos, aktualizēt vēl vairāk – globalizēt izpratni par mūsdienu asociāciju virzību.


P. Gleizdāns


Muzejs pateicīgs māksliniekam par vērtīgo un lielo – 155 savu darbu kolekcijas dāvinājumu.


Krājumā nonākuši Latgalē un Latvijā pazīstamiem un ievērojamiem cilvēkiem, izciliem novadniekiem veltīti portretējumi un draudzīgie šarži: kinorežisoram J. Streičam, keramiķim P. Ušpelim, filozofam P. Zeilem, diplomātam A. Sarkanim, žurnālistam A. Rancānam, zinātniecēm J. Kursītei un A. Reķēnai, literātam A. Spoģim, aktierim R. Ancānam un vēl daudziem citiem pazīstamiem zinātnes, kultūras un izglītības, medicīnas darbiniekiem, Goda pilsoņiem.
Lielu daļu kolekcijas veido virtuozi sievietes tēlam veltīti tušas zīmējumi ( „Tautu meita tautas dziesmā”, „Apdziedāšanās dziesma”, „Caurspīdīgās”, „Vējā”, „Lidojumā”, „Raganas”, „Paaudzes” utt.), daudzas ilustrācijas grāmatām un žurnālam „Katoļu Dzeive”, karikatūru skices, akvareļi, oforti.


JĀNIS IGOVEŅS


Dzimis 1941. gadā Kaunatas pagasta Lielo Batņu ciemā.
1992. – 2005. gadam vadīja Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas Koka mākslinieciskās apstrādes nodaļu.


Izstādēs piedalās no 1967. gada. Viņa talants izpaužas koktēlniecībā, koka restaurācijā, glezniecībā, reklāmmākslā, kultūras norišu organizēšanā.


Mākslas maģistrs.


Gleznās poetizētas dzimtās Rāznas āres: zaļo mežu, zemes gaišo ceļu, saules izstaroto zilo ezeru ūdeņu cikli. Daudzveidīgu pārsteigumu pārpilnas, krāsu toņu polihromijā ir ziedu kompozīcijas.


Talantīgi apgleznotajos audeklos zemes augļu pārpilnās kluso dabu kompozīcijās autora meistarības, virtuozitātes apliecinājums izskan kā pateicības mūzika cilvēkiem par labiem darbiem. Autors nediktē savu patiesību, bet rosina saskatīt, apliecināt latviešu glezniecības izpratni.


Viņa radītās gleznas ir dabas tēla intīmā analīze krāsās.


Mākslinieks J. Igoveņš nāk pie skatītāja ar atklātu Latgales dabas tēlu. Viņš nebaidās no plānveidīgiem eksperimentiem, bet kur ir eksperimenti, tur ir meklējumi, bet kur ir meklējumi, tur ir atklājumi.


P. Gleizdāns
Sagatavoja Silvija Berezovska


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.