Noskaidro, vai Tavs ģimenes ārsts piedalās Ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma programmā!

11.08.2011.

Veselības norēķinu centrs informē, ka Ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma programmā piedalīsies 118 ārsti, kas ir 10% no visiem ārstiem, kuri atbilstoši pievienošanās kritērijiem varēja pieteikties dalībai programmā. Programmā piedalīsies 14 ārsti no Rīgas, 19 no Latgales reģiona, 30 no Kurzemes reģiona, 33 no Zemgales reģiona un 22 no Vidzemes reģiona.


Lai iedzīvotāji varētu noskaidrot, vai viņu ģimenes ārsts piedalās Ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgajā novērtēšanas programmā, ir jāapmeklē Veselības norēķinu centra mājas lapa www.vnc.gov.lv un izveidotajā meklētājā jāieraksta ģimenes ārsta vārds vai uzvārds, vai arī jānorāda ārstniecības iestādes nosaukums. Norādot kādu no iepriekš minētiem meklētāja rādītājiem, tiks sniegta informācija, vai ārsts piedalās kvalitātes programmā.


Ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtēšanas programma tiek veidota, lai uzlabotu ģimenes ārstu darbu, nodrošinot pakalpojumu plašāku pieejamību un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Programmas mērķis ir finansiāli atbalstīt labi un kvalitatīvi strādājošus ārstus, popularizēt viņus pacientu vidū un sekmēt arī pārējo ārstu pievienošanos programmai.


Kvalitātes programma ietver iespēju pacientiem ātrāk nokļūt uz pieņemšanu pie sava ģimenes ārsta; māsas lielāku iesaistīšanu prakses darbā, kas ļautu ārstam vairāk laika veltīt pacientiem, kuriem ir sarežģītākas veselības problēmas, tāpat arī veltīt vairāk laika veselības profilaktiskajam darbam, tajā skaitā, vēža skrīninga datu uzraudzībai un atkarību profilaksei; kā arī iespējas pacientam sazināties ar ārsta praksi elektroniski un iegūt būtisku informāciju par prakses darbu ārsta mājas lapā (ja ārstam ir izveidota mājas lapa un e-pasts).


Atbilstoši veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības noteikumiem no 2011.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam ģimenes ārstiem (tajā skaitā, pediatriem un internistiem) bija iespēja brīvprātīgi pievienoties Ģimenes ārsta darbības kvalitātes novērtēšanas programmai un par kvalitatīvu ģimenes ārsta prakses darbību saņemt papildus finanšu līdzekļus virs līgumā noteiktā finansējuma atbilstoši novērtējumam.


Ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgajai novērtēšanai varēja pieteikties tie ģimenes ārsti, kuri ir līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru vismaz sešus mēnešus, kuri nesaņem fiksēto maksājumu kā jaunatvērta prakse un kuriem ir vismaz 1200 reģistrēti pacienti vai pediatriskai praksei – vismaz 400 reģistrēti pacienti.


Toms Noviks
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Tālrunis: 67043709; 26655915
E-pasts:
toms.noviks@vnc.gov.lv
WWW: http://www.vnc.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.