Noslēdzies kārtējais projekts Nīdermuižas katoļu baznīcas labiekārtošanai

06.08.2011.

Šī gada 6. augustā biedrība „Nīdermuižas draudze” visus interesentus aicināja uz projekta „Procesijas tērpu iegāde” un paveikto baznīcas labiekārtošanas darbu prezentāciju Nīdermuižas katoļu draudzes baznīcā.


Projekts „Procesijas tērpu iegāde” guva atbalstu LEADER projektu konkursā jau 2010. gadā un tā ietvaros Nīdermuižas katoļu draudzes baznīcas vajadzībām tika iegādāti jauni procesijas tērpi, kas turpmāk varēs priecēt ne tikai draudzes locekļus, bet arī viesus. Projektu līdzfinansēja Nīdermuižas katoļu draudzes locekļi.


Tāpat šajā laikā arī ārpus projekta cilvēki veica baznīcas vizuālā tēla uzlabošanas darbus – tika nokrāsoti soli un grīda, kā arī iekārtota un izremontēta telpa procesijas tērpu glabāšanai.
Pasākumu atklāja projekta „Procesijas tērpu iegāde” vadītāja Natālija Rubine, sakot lielu paldies visiem projekta un baznīcas labiekārtošanas darbu atbalstītājiem un ziedotājiem. Īpašs paldies šoreiz biedrībai „Preiļu partnerība”, Lauku atbalsta dienestam, Pelēču pagasta pārvaldei, personīgi Ivetai Stašulānei un Bonifācijam Kļavinskim, lielākajiem ziedotājiem – Ilmāra Mainuļa ģimenei, Vitālija Livmaņa ģimenei, Oksanas Zarānes ģimenei un Martai Sparānei, kas vairāk nedzīvo Nīdermuižā, bet joprojām atbalsta savu baznīcu, procesijas vadītājām – Marijai Kozerei un Ainai Rubinei, prāvestam Jānim Smirnovam par atbalstu, Regīnai Bogdanovai par krāsošanas darbiem, kā arī Kalupes baznīcas jauniešu korim, personīgi tā vadītājai Zigrīdai Rusiņai par iespēju pasākumu kuplināt ar skanīgām dziesmām.


Visus klātesošos un projekta realizētājus pasākumā sveica un daudz jaunu ideju un enerģijas turpmākai baznīcas attīstībai vēlēja arī Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieks Juris Kovaļevskis, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne un biedrības „Preiļu partnerība” pārstāve Valija Vaivode.


Pasākuma gaitā biedrība „Nīdermuižas draudze” bija arī sagatavojusi projekta „Procesijas tērpu iegāde” un paveikto baznīcas labiekārtošanas darbu prezentāciju fotogrāfijās, ko pavadīja projekta vadītājas Natālijas Rubines stāstījums par paveikto.


Īpašu sveicienu visiem klātesošajiem bija sarūpējis arī Kalupes draudzes jauniešu koris, kas sniedza garīgo dziesmu koncertu un priecēja visus ar skaistām un skanīgām dziesmām.
Pēc paveikto darbu prezentācijas un skanīgā koncerta sekoja Svētā Mise prāvesta Jāņa Smirnova vadībā kā veltījums visiem, kas piedalījās un atbalstīja projekta realizāciju un baznīcas labiekārtošanu.


Svētās Mises noslēgumā visi klātesošie tika aicināti pievienoties procesijas gājienā pa Rožukroņa dārzu un pirmo reizi publiski aplūkot jaunos procesijas tērpus.


Edīte Šņepste


 

Pēdējās izmaiņas: 06.08.2011.