Remontdarbi Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”

05.08.2011.

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” bija viens no tiem 10 bērnudārziem, kas uzvarēja „Caparol Baltica“ un sadarbības partneru – SIA „Tirdzniecības Nams Kurši“, SIA „Brand Storm“ un SIA „Focus Group“ – rīkotajā projektu konkursā „Nāk draugi izkrāsot bērnību!“. Projekta ietvaros tika piešķirti līdzekļi (krāsas, otas un citi materiāli) bērnudārza telpu kosmētiskajam remontam, toties darbu bija jāuzņemas pašiem bērnudārza darbiniekiem vai bērnu vēcākiem.
 Kopš remontdarbu uzsākšanas 1. jūlijā, lielākā darba daļa jau ir aiz muguras, tomēr „Pasaciņas” telpās turpina rosīties čakli strādnieki, un šur tur redzamas krāsu bundžas. Ejot pa bērnudārzu, vēl jūtama svaigas krāsas smarža. Tagad telpas ir ļoti spilgtas un gaišas, un „Pasaciņas” vadītājas Daces Verbickas sejā redzams gandarījums un prieks par paveikto. Viņa stāsta: „Remonts dārziņā nav bijis kopš 1981. gada, tas, ir, 30 gadus. Projekta ietvaros rakstījām, ka gribam izkrāsot, grupiņas, gaiteņus, garderobes un zāli. Kad izsludināja konkursu, mēs vispirms vācām parakstus no vecākiem un darbiniekiem, vai tie vispār būtu ar mieru piedalīties šādā projektā. Kad „Pasaciņu” apstiprināja projektam, audzinātāji katrs savā grupiņā organizēja vecākus, un viņi kopā krāsoja, bet gaiteņi un zāles bija administrācijas un tehnisko darbinieku rīcībā. Projekts beigsies 9.septembrī, kad notiks telpu prezentācija.”


Dace ir ļoti pateicīga projekta organizatoriem par iespēju uzlabot „Pasaciņas” iekštelpas, lai bērniem būtu patīkamāk uzturēties bērnudārza telpās: „Paldies arī „Caparol” un partneriem, ka uzņēmās palīdzēt tik apjomīgam projektam, jo bērnudārzs ir samērā liels un bija nepieciešams arī daudz krāsas un citu materiālu.” Tāpat viņa saka vislielāko paldies vecākiem, kas piekrita uzņemties ne tik vieglo darbu, kā arī bērnudārza darbiniekiem, kas tikpat intensīvi piedalījās remontdarbos. „Vecāki malači! Vislielākā pateicība tieši viņiem, jo bez tiem projekts nebūtu izdevies. Neatteica, nāca un palīdzēja. Praktiski mēneša laikā mēs tikām galā, kaut gan projekts mums bija paredzēts 2 mēneši un 9 dienas. Ja būtu piespiedušies, jau 1. augustā varētu uzņemt visus bērnus. Ceram, ka būs vēl kādi projekti, rakstīsim un mēģināsim, jo viss ir sanācis ļoti labi. No sākuma cilvēki teica, ka nav speciālisti un visu sabojās, bet beigu beigās katrā grupiņā atradās pa kādam speciālistam.”


Arī Preiļu novada dome labprāt atbalstīja „Pasaciņu” projektā „Nāk draugi izkrāsot bērnību!”, piešķirot līdzekļus remontdarbiem 3150 Ls apmērā, kas tika segts no budžeta sadaļas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Dace Verbicka pasakās domei, jo piešķirtā nauda noderējusi, lai salabotu 3 sanitāros mezglus, kā arī veicot flīzēšanas darbus un iegādājoties trūkstošos darba materiālus. Viņa saka: „Mēs esam kā Rīga – nekad neesam gatavi, bet ceram, ka plauksim un attīstīsimies uz priekšu.” Īpaša pateicība no „Pasaciņas” vadītājas ir grupiņu „Kamenīte” vecākiem par nopirkto linoleju un „Taurenīšu” vecākiem par sponsorēto špakteles materiālu un jaunajiem slēdžiem. Saraksts ar vecākiem, kas piedalījās un palīdzēja „Pasaciņas” remontdarbos:


Lielu paldies gribam teikt mūsu audzēkņu vecākiem, kas mūs atbalstīja ar savu darbu projektā „Nāk draugi izkrāsot bērnību”.


Par 1.grupā „Sprīdītis” veiktajiem remontdarbiem pateicamies:
Sergejevu, Kozeru ģimenēm un Dainim Kokorītim, Mārim Leikučam, Olgai Valainei, Līgai Tumašovai, Ingrīdai Zeiliņai, Indrai Kursītei, Inesei Brovackai, Igoram Aksjonovam, Raivo Andersonam, Pēterim Sondoram, Sergejam Afanasjevam, Igoram Smanam.


Par 2.grupā „Cāļuks” veiktajiem remontdarbiem pateicamies:
Plivdu, Kižlo, Pastaru ģimenēm un Tatjanai Ivanānei, Grigorijam Popenkovam, Kristīnai Klimanei, Guntaram Bluzmam, Ivaram Peipiņam.


Par 3.grupā „Knīpas un Knauķi” veiktajiem remontdarbiem pateicamies:
Jaundzemu, Kokinu, Patmalnieku, Znotiņu, Šņepstu, Anspoku, Bogoto ģimenēm un Mārim Verzem, Santai Rusiņai, Jelenai Strodei, Jevgēnijam Blinovam.


Par 4.grupā „Ezīši” veiktajiem remontdarbiem pateicamies:
Brakovsku ģimenei un Kārlim Rudzātam, Jānim Rivžam.


Par 6.grupā „Saulēniņi” veiktajiem remontdarbiem pateicamies:
Vaivodu, Urtānu ģimenēm un Ilzei Tkačukai, Eleonorai Lazdiņai, Valentīnai Bricei, Aigaram Pokšānam, Kasparam Teilānam, Svetlanai Broņeckai, Nataļjai Lavrenovai, Kristīnei Haritonovai, Vitālijam Denisovam, Jelenai Puzakai, Anatolijam Jakovļevam, Ivetai Streilei, Guntaram Vaivodam, Mārtiņam Litavniekam, Gunāram Vjaksem, Jānim Ernstsonam.


Par 7.grupā „Rūķēni” veiktajiem remontdarbiem pateicamies:
Šņepstu ģimenei un Lanai Aleksejevai, Solvitai Vaivodei, Inesei Ābolai-Reliņai, Inesei Ļedovskajai, Andrejam Skačkovam, Gunai Bramanei, Igoram Luriņam, Jelenai Ivanovai, Žannai Loginai.


Par 8.grupā „Kāpēcīši” veiktajiem remontdarbiem pateicamies:
Aldim Krūmiņam, Mārtiņam Ulpem, Viktoram Martinovam, Guntaram Bogotais, Elitai Lielojurei, Aijai Vagalei, Andrim Pastaram, Nataļjai Ņikiforovai.


Par 9.grupā „Taurenīši” veiktajiem remontdarbiem pateicamies:
Lavrenovu, Stašulānu ģimenēm un Jurim Bērziniekam, Zigmāram Kaļvam, Gundaram Maderniekam, Valdas Martinkusam, Jurim Pūgam, Jevģēnijam Romanovam, Lilitai Boltai, Vitālijam Semjonovam-Fadejevam, Līgai Silkānei, Egīlam Stikānam, Mārtiņam Ulpem, Ingusam Verečinskim.


Par 10.grupā „Kamenītes” veiktajiem remontdarbiem pateicamies:
Makejevu, Šņepstu ģimenēm un Bronislavam Veigulim, Žannai Leščinskai, Svetlanai Galkinai, Ilgonim Ūbelim, Ārijam Teilānam, Aivaram Jirgensonam, Mārītei Putromai, Arnoldam Šmeikstam, Vitālijam Spruktam, Anatolijam Semjonovam, Sergejam Konstantinovam, Ingai Valainei, Danai Cišai, Ingai Skutelei, Aijai Anspokai, Jelenai Ancānei, Ilzei Čamanei.
Par 11.grupā „Mikimauši” veiktajiem remontdarbiem pateicamies:
Lindu ģimenei un Mihailam Ivanovam, Gaļinai Novikovai, Tatjanai Lavrenovai, Oļegam Kožemjakinam, Jelenai Zagrebajevai, Aleksandram Grigorjevam.


Par 12.grupā „Pelnrušķīte” veiktajiem remontdarbiem pateicamies:
Podskočiju, Zukuļu, Pastaru, Isajevu ģimenēm un Nikolajam Kondratjevam, Lolitai Sondorei, Lijai Indrikovai, Svetlanai Barovskai, Ilmāram Vaikulim, Jānim Radziukam, Sarmītei Rumpei, Ingaram Osipovam, Ilgvaram Maksimovam, Ilgai Eglītei, Jānim Eglītim, Jurim Gribustam, Marekam Kokorišam, Rolandam Šadevaldim, Andrim Jurānam, Žannai Ivanņikovai.


Sagatavoja Ieva Pastare,
Preiļu novada domes praktikante


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.