Biedrības „Nīdermuižas draudze” paveiktais baznīcas labiekārtošanā

05.08.2011.

2010. gadā biedrība „Nīdermuižas draudze” LEADER projektu konkursā iesniedza projektu „Procesijas tērpu iegāde”, kas konkursā guva arī atbalstu un šogad tika realizēts.
Projekta ietvaros Nīdermuižas katoļu draudzes baznīcas vajadzībām tika iegādāti jauni procesijas tērpi, kas turpmāk varēs priecēt ne tikai draudzes locekļus, bet arī viesus.


Tāpat šajā laikā arī ārpus projekta cilvēki veica baznīcas vizuālā tēla uzlabošanas darbus  – tika nokrāsoti soli un grīda, kā arī iekārtota un izremontēta telpa procesijas tērpu glabāšanai. Baznīcas sakopšanas laikā liela atsaucība bija vērojama ne tikai no darboties un palīdzēt gribošiem cilvēkiem, bet arī no vietējiem uzņēmējiem.


Projekta „Procesijas tērpu iegāde” realizācija tika uzsākta ar prāvesta Jāņa Smirnova atbalstu, tāpēc īpašu paldies biedrības locekļi saka prāvestam par to, ka viņš nepameta projekta darba grupu visā tā realizācijas laikā un palīdzēja projektu īstenot līdz galam.


Biedrība „Nīdermuižas draudze” saka arī lielu paldies visiem draudzes locekļiem par atbalstu baznīcas vizuālā tēla uzlabošanā, kā arī uzņēmējiem un zemniekiem, kas atbalstīja baznīcas labiekārtošanu arī ar finansiālajiem līdzekļiem, lai viss iecerētais varētu tikt realizēts – īpašs paldies Ilmāra Mainuļa ģimenei, Oksanas Zarānes ģimenei, Martai Sparānei un Vitālija Livmaņa ģimenei.


Lai paveikto parādītu arī citiem, biedrība „Nīdermuižas draudze” šī gada 6. augustā plkst. 10:00 Nīdermuižas katoļu draudzes baznīcā aicina visus interesentus uz projekta „Procesijas tērpu iegāde” prezentāciju. Dienas kārtībā paredzēta tērpu prezentācija, viesu uzrunas, koncerts, Svētā Mise un procesijas gājiens Rožukroņa dārzā.


Biedrība „Nīdermuižas draudze”


 

Pēdējās izmaiņas: 05.08.2011.