Līdz jūlija beigām mājokļa pabalsts piešķirts 509 mājsaimniecībām

04.08.2011.

Lai arī mazāk aktīvi, bet vēl joprojām iedzīvotāji interesējas par iespēju saņemt palīdzību apkures izdevumu daļējai segšanai. Jūlija mēnesī mājokļa pabalsts piešķirts 55 trūcīgo ģimeņu mājsaimniecībām (šogad kopā palīdzība sniegta 297 šādām mājsaimniecībām) un 13 pensionāru/ invalīdu mājsaimniecībām (šajā gadā mājokļa pabalsts piešķirts 212 pensionāru/ invalīdu mājsaimniecībām). No Sociālā dienesta budžeta minētā pabalsta izmaksai izlietots nedaudz vairāk kā 41 tūkstotis latu. Jūlija mēnesī atkal vērojama tendence, ka trūcīgās ģimenes, kurās ne reti ir nepilngadīgi bērni, vairumā gadījumu mitinās mājoklī ar malkas apkuri – aizvadītajā mēnesī vien trešajai daļai trūcīgo mājsaimniecību mājokļa pabalsts pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam centrālās siltumenerģijas padeves izdevumu segšanai. Pārējām ģimenēm malka ziemai jārūpē pašu spēkiem.


Arvien jaunas ģimenes vēršas ar lūgumu izvērtēt viņu atbilstību trūcīgas ģimenes statusam – lai arī jūlija mēnesī tās bijušas vien četras (kopumā jūlija mēnesī atbilstība trūcīgas ģimenes statusam izvērtēta un atbilstošas izziņas izsniegtas 53 ģimenēm), kopš gada sākuma kā pirmreizējie klienti Sociālajā dienestā reģistrētas 54 ģimenes – dažas no tām kļūst arī par pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmējiem. Līdzīgi kā jūnija mēnesī, arī jūlijā minētais pabalsts piešķirts 186 ģimenēm, 8 personas ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, kuru ienākums ir līdz 80 latiem un kuri starpību līdz minētajam ienākumu līmenim saņem GMI pabalsta veidā.


Mazāk kā citos gada mēnešos bijis bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas gadījumu – jūlijā tādi bijuši vien 3 gadījumi.


Lai arī tikušas veiktas izmaiņas likumdošanā, kā rezultātā paplašināts to personu loks, kurām ir tiesības saņemt Eiropas Komisijas pārtikas paku, iedzīvotāju interese par izziņām atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpes jomā ievērojami nav palielinājusies – jūlija mēnesī izsniegtas 23 izziņas par atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma – personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 izsniegtas 11 izziņas un kuriem nepārsniedz Ls 150 – izsniegtas 12 izziņas. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot šo iespēju, jo izziņa dod ne tikai iespēju saņemt atsevišķus atbrīvojumus medicīnas pakalpojumu jomā, bet arī saņemt pārtikas paku ar produktiem.


Augustā atkal sagaidāma lielāka iedzīvotāju apmeklētība Sociālajā dienestā, jo vecāki steigs pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 04.08.2011.