Arī šogad trūcīgo ģimeņu bērniem un aizbildnībā nodotajiem bērniem iespēja saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei

09.08.2011.

Jaunajam mācību gadam tuvojoties, jau vairākus gadus pēc kārtas Preiļu novada trūcīgajām ģimenēm ir iespēja saņemt materiālo palīdzību no pašvaldības bērnu sagatavošanai skolas gaitām. Lai arī vecāku interese par iespēju saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei skolēnam bija liela jau jūlija mēnesī, iesniegumu pieņemšana par minēto pabalstu Preiļu novada Sociālajā dienestā tiks uzsākta ar 9. augustu.


Atbilstoši Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2011/01 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā” 40. punktam, „tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušai ģimenei, kurai ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kuras bērns (bērni) apmeklē kādu no Preiļu novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, kā arī aizbildnībā nodotam bērnam, ja par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Preiļu novada Bāriņtiesa”. Aicinām gan trūcīgās ģimenes, gan aizbildņus, kuriem aizbildnībā nodots Preiļu novada bērns, savlaicīgi griezties Sociālajā dienestā, jo iesniegumu pieņemšana ilgs tikai līdz septembra beigām. Arī šogad pabalsta mācību līdzekļu iegādei apmērs nav ticis mainīts – tie ir 25 lati vienam skolēnam.


Aizvadītajā gadā minēto pabalstu saņēma 100 ģimeņu (no tām 91 ir trūcīgā ģimene un 9 aizbildņu ģimenes) 161 bērns, bet 2009. gadā pabalstu mācību līdzekļu iegādei augusta – septembra mēnešos saņēma kopā 53 trūcīgās un aizbildņu ģimenes – kopskaitā 97 bērni.


Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 09.08.2011.