Aicinājums trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu vecākiem!

30.08.2011.

Lai Preiļu novada Sociālajam dienestam būtu iespēja laicīgi informēt izglītības iestādes par bērniem, kuri var saņemt brīvpusdienas (trūcīgo ģimeņu bērni) vai 50 % atlaidi no maksas par pusdienām vispārizglītojošā izglītības iestādē (daudzbērnu ģimeņu bērni), aicinām vecākus sākot ar 30. augustu apmeklēt Sociālo dienestu, iesniedzot iesniegumu par minētā pabalsta piešķiršanu.


Atgādinām, ka tiesības saņemt pabalstu – brīvpusdienas pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušas ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, bērnam (bērniem) (pabalsts pienākas arī tiem skolēniem, kuri ir vecāki par 18 gadiem, kamēr vien viņi mācās pašvaldības izglītības iestādē), kā arī tiesības saņemt pabalstu – 50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu (ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni un visi ir vecumā līdz 18 gadiem; pabalsts pienākas arī tiem bērniem, kuri ir vecāki par 18 gadiem, kamēr vien viņi mācās pašvaldības izglītības iestādē) ģimeņu bērnam (bērniem). Vēršam uzmanību, ka 2009. gada 18. novembrī spēkā stājušos grozījumu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punkts paredz, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus.


Domājot par mazākajām atvasēm, vecāki aicināti iesniegt iesniegumu pabalsta – 50% atlaide no maksas par bērna (bērnu) ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē kā trūcīgo, tā daudzbērnu ģimeņu bērniem.


Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 30.08.2011.