Piešķir papildus līdzekļus Preiļu parka uzturēšanai

15.07.2011.

15. jūlijā Preiļu novada domes deputāti, izskatot jautājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu parka labiekārtošanai un uzturēšanai, vienbalsīgi nolēma no 2011. gada budžeta piešķirt papildus līdzekļus Ls 2000 apmērā divu štata vienību izveidei Preiļu parka uzturēšanai. Līdzekļi tiks novirzīti no budžeta sadaļas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Šie darbinieki būs SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas sastāvā.


Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece informē : „Nauda tiks izmantota parka pašizsējā izaugušo koku un krūmu izciršanai, zaru izzāģēšanai, lai, piemēram, ekskursanti neskatītos uz sausajiem un nokaltušajiem koku zariem. Būs divas štata vienības, kuras strādās, lai izcirstu pašizsējas kokus un krūmus par domes iedalītajiem līdzekļiem, bet šo koku, krūmu un atkritumu savākšanai vairāk tiks izmantoti stipendiāti. Pašreiz ir doma šādi tīrīt takas, kur vairāk iet iedzīvotāji un ekskursanti, teiksim, līdz pilij, un katrā gadījumā turpināsim arī jaunās estrādes tīrīšanu. Ņemsim vērā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ieteikumus pēc Preiļu parka apsekošanas.”


 

Pēdējās izmaiņas: 15.07.2011.