Biedrība „Preiļu rajona partnerība”, sadarbībā ar Līvānu novada domi un Preiļu novada domi organizē mazo grantu projektu konkursu Līvānu un Preiļu novada iedzīvotājiem „Iedzīvotāji veido savu vidi”

21.07.2011.

Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Biedrība „Preiļu rajona partnerība”


Mazo grantu projektu konkurss Līvānu un Preiļu novados
„Iedzīvotāji veido savu vidi”


Dzīves kvalitāti ietekmē daudzi aspekti, pirmkārt, katra indivīda personīgā situācija ir būtiska. Vai mums pietiek ko ēst un dzert? Vai mums ir māja, kur dzīvot, ģimene, labi draugi? Ja tā, tad labi, bet ar to vien nepietiek. Apkārtējā vide arī ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Vai mums ir vieta, kur satikties ar citiem cilvēkiem, vai mūsu bērniem ir rotaļu laukumi, drošas peldvietas un sporta laukumi? Katrs iedzīvotājs spēj ieraudzīt šīs problēmas arī savā dzīves vietā. Lai uzlabotu šo situāciju, ir vajadzīgi plāni un līdzekļi to īstenošanai. Ierēdņi jau var plānot, bet bieži iedzīvotāji spēj to labāk izdarīt, jo viņi labāk pārzina vietējās vajadzības. Un iedzīvotāji arī spēj daudzus no ieplānotajiem projektiem īstenot paši. Mazo grantu projekta konkursa pamatā arī ir šī nostāja. Ja iedzīvotāju grupas ir gatavas ieguldīt laiku un darbu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, tad Līvānu novada dome un Preiļu novada dome ir ar mieru šos centienus atbalstīt ar naudas summu līdz 300,00 Ls.
 
Aicinām Līvānu un Preiļu novada iedzīvotājus pieteikties projektu konkursam!


Konkursa mērķis
Uzlabot mūsu dzīves fizisko un sociālo dzīves kvalitāti, izmantojot iedzīvotāju privāto iniciatīvu.


Kā notiek konkurss?
Jebkura iedzīvotāju grupa var pieteikt projektu ar nosacījumu, ka tiks uzlabota dzīves kvalitāte, veicot pasākumus un aktivitātes, kas nesīs sabiedrisku labumu. Konkursam var pieteikties biedrības, nodibinājumi vai tādas grupas, kas izveidotas tikai šī konkursa ietvaros. Grupas dalībnieku skaits nav ierobežots, bet ne mazāk kā 10 cilvēki.
Vienam projektam maksimālais finansējums līdz Ls 300,00 Projektus izvērtēs žūrija atbilstoši izstrādātajam projektu konkursa nolikumam.
Projektu skaits ir ierobežots. Līvānu novada dome sniedz atbalstu 5 projektiem, Preiļu novada dome sniedz atbalstu 2 projektiem. Šai gadījumā priekšroku dos projektiem, kas būs labāk kvalitatīvi izstrādāti un finansiāli pamatoti. Līdzfinansējums projektam tiks uzskatīts par priekšrocību.


Ko darīt tālāk?
Lai iesniegtu pieteikumu konkursam, jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa (DOC) un līdz 10. augusta plkst. 16.00 jāiesniedz  biedrībā „Preiļu rajona partnerība” Kooperatīva ielā 6 (3. stāvs) Preiļos.
Konkursa vadlīnijas, reģistrācijas lapa pieejami interneta mājas lapās www.preili.lv, www.livani.lv, www.preilunvo.lv, www.preilupartneriba.lv vai personīgi biedrībā „Preiļu rajona partnerība”.


Papildus informāciju Jums sniegs:
Valija Vaivode biedrības koordinatore, katru darbdienu pa tālruni: 22026684, e-pastu: preilupartneriba@inbox.lv  vai personīgi atnākot uz biedrību „Preiļu rajona partnerība” Kooperatīva iela 6 , Preiļos. Pirmdienās 10.00 – 14.00, otrdienās 13.00 – 16.00, ceturtdienās 10.00 – 14.00.


Vilinošs piedāvājums!!!
Nesēdi mājās!
Atnāc, piezvani un piedalies!


Projektu pieteikumu iesniegšana:
Projektus pieņem no 20.07.2011. līdz 10.08.2011. biedrībā „Preiļu rajona partnerība”, Kooperatīva ielā 6, Preiļos.


Pieteikums jāiesniedz datorsalikumā, 2 eksemplāros (katrs eksemplārs atsevišķi cauršūts), aizlīmētā A4 formāta aploksnē. Uz aploksnes jāuzrāda projekta iesniedzējs (biedrības nosaukums, vai iniciatīvu grupas nosaukums), jūsu projekta nosaukums, projekta koordinatora vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, tālrunis.  


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.