Veicinās Latvijas vietējo rīcības grupu starptautisko sadarbību

26.07.2011.

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.


Noteikumu projekts paredz atbalsta piešķiršanas kārtību Latvijas vietējām rīcības grupām (VRG), lai tās kopīgi ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu organizācijām īstenotu starpvalstu sadarbības projektus, tādējādi sekmējot kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu problēmu risināšanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu.


„LEADER pieejas īstenošana” pasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” tiks īstenots Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas ietvaros. Plānots, ka kopējais programmu finansējums pasākumam būs 2 286 845 lati.


Šobrīd Latvijā darbojas 40 vietējās rīcības grupas, kurām laika gaitā ir izveidojusies formāla vai neformāla sadarbība ar citu ES valstu organizācijām, kuras saņem atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) vai Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), kā arī trešo pasaules valstu organizācijām, kuras īsteno LEADER pieejai līdzīgus projektus.


Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40222862


Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 26.07.2011.