Ar jauniem atbalsta pasākumiem plānots veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos vietējo rīcības grupu darbībā

26.07.2011.

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””, kas groza pašlaik spēkā esošos noteikumus, papildinot tos ar jaunām LEADER atbalsta aktivitātēm. Noteikumu projektu šodien, 21. jūlijā izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.


Normatīvā akta projekts paredz ieviest divus jaunus atbalsta veidus. Līdz ar to Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” tiks atbalstītas investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai, lai veicinātu lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju. Tādējādi plānots atbalstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanu. Šo atbalsta veidu paredz ieviest, lai veicinātu lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, ražojot lauksaimniecības produktus ar pievienoto vērtību.
Atbalstīta tiks arī iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana. Tāpat plānots atbalstīt infrastruktūras izveidi, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādi, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādi, uzstādīšanu un stādījumu ierīkošanu.


Atbalstu jaunajās aktivitātēs varēs saņemt juridiskas un fiziskas personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus vai plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu lauksaimniecības produktu ražošanu, kā arī juridiskas personas, kuras nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos vai pēc projekta realizācijas paredzējušas sākt nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.
 
Jaunās aktivitātes plānots ieviest, lai veicinātu lauksaimniecības nozares pārstāvju aktīvāku iesaistīšanos vietējo rīcības grupu darbībā un vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.
Noteikumi stāsies spēkā pēc to izskatīšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40222860.


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 26.07.2011.