Kā pareizi šķirot atkritumus

25.07.2011.


Bieži vien kopīgajā atkritumu konteinerā tiek izmesti atkritumi, kurus varētu sašķirot. Ne vienmēr tas liecina par iedzīvotāju nevēlēšanos šķirot atkritumus , bet arī par nezināšanu, ko īsti drīkst un ko nedrīkst mest atkritumu šķirošanai paredzētajos konteineros.Kādus atkritumus Preiļu novadā SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajos atkritumu šķirošanas laukumos drīkst mest konteineros ar krāsainajiem vākiem?


Preiļu pilsētā izveidotajās dalīto atkritumu vākšanas vietās ir triju krāsu atkritumu konteineri. Konteineri ar dzeltenajiem vākiem paredzēti PET pudelēm, plastmasai, papīram un kartonam, konteineri ar zaļajiem vākiem – stiklam, savukārt parastajos konteineros drīkst mest pārējos nešķirotos sadzīves atkritumus.


Dzeltenajos konteineros drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus). Novērots, ka Preiļu iedzīvotāji visvairāk šķiro papīru un PET pudeles, taču jāatceras, ka dzeltenajos konteineros jāmet arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas.


Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst mest traukus, logu stiklu, balzāma pudeles, spoguļus, lampu kupolus. STIKLA ŠĶIROŠANA JĀVEIC ĻOTI ATBILDĪGI! Katram stikla veidam ir savādāks sastāvs, tādēļ piemaisījumi pārstrādātajam stiklam maina krāsu un vērtību, kā arī bojā stikla pārkausēšanas krāsnis.


Aicinām iedzīvotājus pret atkritumu šķirošanu izturēties atbildīgi – dažkārt šķiroto atkritumu konteineru saturs jāizber kopā ar sadzīves atkritumiem, ja, piemēram, makulatūrai paredzētajā konteinerā kāds izbēris sadzīves atkritumus, ēdiena paliekas, vai stiklam paredzētajā konteinerā iemesta krāsu bundža; šādā gadījumā sašķirotie atkritumi tiek sabojāti un otrreizējai pārstrādei vairs nav derīgi.


Iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek nogādāti SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā, kur tos sagatavo otrreizējai pārstrādei. Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek vesti uz Demenes sadzīves atkritumu poligonu, kur tos pieņem par maksu, un tie tiek noglabāti zemē.


Luminiscētās lampas, nolietotā sadzīves elektrotehnika jānogādā SIA „Preiļu saimnieks” nolietotās elektrotehnikas nodošanas punktā Mehanizatoru ielā 1, bet šobrīd, akcijas „Šķiro pa tīro!” norises laikā – Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, kur notiek reģistrācija izlozei.


Vairāk informācijas, zvanot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel.: 65307086 vai 29420721. 


Inese Šņepste,


SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.