Aktīvi izmanto Preiļu novada Sociālā dienesta pakalpojumus

22.07.2011.

Arvien pieaugošais sociālā dienesta klientu skaits palielinājis arī dažādu pakalpojumu saņēmēju skaitu. Īpaši pieprasīts ir ēdināšanas pakalpojums sociālajā virtuvē – pirmā pusgada laikā izsniegtas 2885 porcijas trūcīgām personām, vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuru ienākumi atbilst Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2011/04 „Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā” noteiktajam, kā arī jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kuri ikdienā uzturas Dienas centrā.


Salīdzinājumā ar aizvadītā gada attiecīgo periodu, izsniegto porciju skaits pat nedaudz palielinājies – 2010. gada pirmajos sešos mēnešos izsniegtas 2839, 2009. gada pirmajā pusgadā izsniegtas 1865 porcijas. Tas tikai norāda, ka cilvēkiem joprojām ir būtiski par salīdzinoši nelielu naudas summu (40-60 santīmi par pusdienu porciju) nodrošināt primāro vajadzību pēc sātīga ēdiena. Virtuves vadītāja Olga Gribuška ik dienas plāno, kā, netērējot lielus līdzekļus, pagatavot garšīgu un veselīgu ēdienu tiem, kuriem šobrīd klājas grūti ne tikai finansiālā atbalsta dēļ, bet arī vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ. Tieši pensionāri un invalīdi sastāda lielāko pakalpojuma saņēmēju skaitu – mēnesī vidēji tās ir 15 personas, kuras ik dienu iegriežas sociālajā virtuvē. Trūcīgo skaits vidēji mēnesī ir 10 personas.


Līdzīgi kā aizvadītajā gadā, arī šogad lielākais izsniegto porciju skaits ir marta mēnesī – tās ir 585 porcijas, tomēr arī pavasara mēnešos aprīlī – maijā izsniegto porciju skaits saglabājas tuvu marta mēnesim (attiecīgi 534 un 566 porcijas). Ņemot vērā, ka vasara ir tas laiks, kad daudzi var pārtikt no piemājas dārziņā izaudzētā vai saņemt kādu palīdzību no paziņām un radiem laukos, ēdināšanas pakalpojums sociālajā virtuvē virtuves vadītājas atvaļinājuma laikā nav pieejams. Sociālā virtuve atsāks savu darbu augusta otrajā pusē.


Neraugoties uz to, ka, pēc jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanās, par 5 līdz 15 santīmiem tika palielināta maksa par dušas izmantošanas, veļas mazgāšanas un ēdināšanas pakalpojumiem, pakalpojumi pieprasīti ir joprojām. Kopumā ieņēmumi no iedzīvotājiem par pakalpojumu izmantošanas daļēju apmaksu pirmajā pusgadā sastāda nedaudz vairāk kā viens tūkstotis septiņi simti latu, pārējā summa tiek apmaksāta no iestādes budžeta.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 22.07.2011.