Preiļu pilsētā atjaunoti bērnu spēļu un rotaļu laukumi

20.07.2011.

Preiļu pilsētā pabeigta bērnu rotaļu un spēļu laukumu iekārtu uzstādīšana četros spēļu laukumos dažādos pilsētas dzīvojamajos rajonos – Daugavpils ielas dzīvojamo māju iekšpagalmā a/s „Preiļu siers” rajonā, Kooperatīva ielā, kā arī Liepu ielas un Pils ielas dzīvojamo māju mikrorajonā. Savukārt Celtnieku ielas dzīvojamo māju mikrorajona bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana ir paredzēta no projekta LEADER finansējuma. Projekts ir iesniegts līdzekļu piesaistei, un rezultāti būs zināmi šā gada septembra mēnesī.


Darbs pie rotaļu laukumu labiekārtošanas norisinājās no šī gada jūnija sākuma, un tagad mazie preilieši jau izmanto 20 dažādus jaunus rotaļu un spēļu elementus – slidkalniņus, dažāda veida šūpoles, vingrošanas sienas, karuseļus, rotaļu un vingrošanas kompleksus. Spēļu elementi rotaļu laukumos ir uzstādīti dažāda vecuma bērniem – no 3 līdz 12 gadiem. Šobrīd divos laukumos ir uzstādītas arī atkritumu urnas un soliņi, kur apsēsties vecākiem vai pieaugušajiem, kuri bērnus pieskata


SIA „Preiļu saimnieks” veica veco un nolietojušos spēļu elementu demontāžu rotaļu laukumos, bet iekārtu un elementu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu veica SIA „KSIL Baltic”, kurai ir pieredze šajā jomā jau ilgāku laiku. Kā labs piemērs tam kalpo pirms astoņiem gadiem izveidotais bērnu rotaļu laukums Cēsīs, kur spēļu konstrukcijas arvien vēl labi darbojas un priecē mazos cēsiniekus un viņu vecākus.


Visi uzstādītie rotaļu un spēļu elementi izgatavoti atbilstoši Latvijas Valsts standartam par spēļu laukumu aprīkojumu drošību. Uzstādīto konstrukciju garantijas laiks ir 15 gadi, ņemot vērā noteikumu, ka ik pēc četriem gadiem tie jāatsvaidzina un jāpielabo, ja tas ir nepieciešams. 


Darbu izmaksas kopā ar PVN 22 % sastādīja 9510,79 latus, kas ir Preiļu novada domes finansējums, jo jau pagājušā gada beigās šā gada pašvaldības budžetā tika paredzēti līdzekļi 10 000 latu apmērā tieši šādam mērķim – rotaļu laukumu labiekārtošanai. Turpmāk Preiļu novada domes deputāti ir apņēmušies katru gadu budžetā paredzēt noteiktu naudas summu, lai pilnveidotu laukumus bērniem un uzstādītu arvien jaunus spēļu elementus.


Bez minētajiem rotaļu laukumiem pašlaik pilsētā ir mūsdienu prasībām atbilstošs krāšņs spēļu laukums pie tirdzniecības centra „Oga”, bet pie Sociālā dienesta ēkas atrodas koka konstrukciju spēļu laukums lielākiem bērniem.


Pašvaldība jau saņēmusi pateicības vārdus no pilsētā dzīvojošām ģimenēm, kurās aug bērni, jo rotaļu laukumi dzīvojamo māju iekšpagalmos ir ērti un izdevīgi vecākiem. Tas atvieglo bērnu pieskatīšanu, jo bērni brīvo laiku var pavadīt turpat dzīvesvietas tuvumā un vecākiem nav jāmēro ceļš līdz rotaļu laukumiem attālākās pilsētas vietās. Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 20.07.2011.