Notiks Preiļu novada turnīrs pludmales volejbolā

20.08.2011.

20.- 21. augustā notiks Preiļu novada turnīrs pludmales volejbolā. Interesenti var iepazīties ar nolikumu un domāt par startiem augusta nogalē parka dīķa pludmales laukumā.


Preiļu novada 2011. gada turnīra pludmales volejbolā
NOLIKUMS


1. Mērķis un uzdevumi:
 Popularizēt pludmales volejbolu Preiļu novadā;
 Pievērst novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam;
 Noskaidrot labākās komandas pludmales volejbolā.


2. Laiks un vieta:
 Sacensības notiks 2011. gada 20.-21.. augustā plkst. 10.00.;
 Spēles notiks pie Preiļu parka dīķa.


3. Vadība:
 Volejbola turnīru organizē Preiļu novada dome. Galvenais tiesnesis Leonīds Valdonis.


4. Dalībnieki:
 Preiļu novada pludmales volejbola turnīrā drīkst piedalīties uzņēmumu, iestāžu, kā arī domubiedru komanda, kura ievēro šī nolikuma noteikumus;
 Preiļu novada turnīrā atļauts piedalīties  citu novadu vai pagastu komandām pēc organizatoru uzaicinājuma.
 Pludmales volejbola turnīrs notiek atsevišķi sieviešu – 20.augustā un vīriešu -21.augustā komandām. Komandā spēlē 2 dalībnieki.


5. Čempionāta reglaments:
 Atkarībā no komandu skaita tās tiks sadalītas 2 apakšgrupās vai ja komandu skaits nepārsniegs astoņas, tad spēles norisināsies vienā riņķī;
 Katras apakšgrupas 2 labākās komandas izspēlē krustu, uzvarētāji noskaidro 1. vietas, zaudētāji 3. vietas ieguvējus;
 Setu izspēles ilgums tiks izziņots uz vietas atkarībā no pieteikto komandu skaita.


6. Apbalvošana:
 1.- 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un medaļām. Uzvarētāju komanda ar kausu.
 Turnīra katra dalībkomanda saņem gandarījuma balvu.


7. Finansiālie noteikumi:
 Visi ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi tiek segti no komandu dalības maksas un Preiļu novada domes līdzfinansējuma;
 Katras komandas dalības maksa – 3 Ls, kas nomaksājama sacensību vietā.


8.  Speciālie noteikumi:
 Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.
 Komandu pieteikšana turnīram 15. – 19.augusts. (29556446 vai 65322649)
 Spēles notiks ar pludmales volejbola bumbām.


Kontakttelefoni: L. Valdonis 29556446

Pēdējās izmaiņas: 20.08.2011.