Noslēgumam tuvojas būvdarbi projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” ietvaros

20.07.2011.


2011. gada 20. jūlijā


Noslēgumam tuvojas ERAF projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” (vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.4.0/08/APIA/VRAA/028/006) īstenošana. Rekonstruētās telpas aprīkotas un iekārtotas atbilstoši krīzes centra vajadzībām. Preiļu novadā tiks nodrošināta iespēja krīzes centrā uzturēties krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, bāreņiem, pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Ēkā ierīkots lifts. Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda.
 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.