Paplašināts personu loks, kas var saņemt Eiropas Komisijas pārtikas paku

20.07.2011.

Lai radītu iespēju pārtikas pakas saņemt iespējami plašākam personu lokam, valdība pieņēmusi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumus Nr.449 „Grozījums 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām”, kas spēkā stājās šī gada 17. jūnijā.


Grozījumi paredz, ka līdztekus trūcīgajām ģimenēm (personām), uzrādot attiecīgu Preiļu novada Sociālā dienesta izdotu izziņu, šobrīd pārtikas pakas ir iespēja saņemt vēl arī sekojošām iedzīvotāju grupām:


1) ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu, uzrādot attiecīgās pašvaldības sociālā dienesta izziņu par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu (vēršam uzmanību, ka saistošie noteikumi par maznodrošinātas ģimenes statusu spēkā stāsies šī gada augusta beigās);


2) ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz 150 latu mēnesī, uzrādot normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu paredzēto Preiļu novada Sociālā dienesta izsniegto izziņu;


3) ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja minēto faktu apliecina Preiļu novada Sociālais dienests.


Pārtikas paka paredzēta katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai. Pārtikas paku var saņemt 1 reizi mēnesī, uzrādot saņēmējam atbilstošo Preiļu novada Sociālā dienesta izsniegto izziņas oriģinālu. Bez atbilstošas izziņas uzrādīšanas pārtikas paku nav iespējams saņemt.


Pārtikas pakas saturs: miežu putraimi – 0.5 kg; četrgraudu pārslas – 1 kg; auzu pārslas – 0,5 kg, kviešu milti – 1 kg; vājpiena pulveris – 0,2 kg un piens ar tauku saturu 2 % – 1 litrs (uz pakas iepakojuma ir norādes “EK” atbalsts, “bezmaksas” un Eiropas Savienības karoga attēlojums).


Pārtikas pakas izsniedz Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komitejas pārstāvis Preiļu novada Sociālā dienesta sociālās virtuves telpās otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.