Par centralizētajiem eksāmeniem 2010./2011. mācību gadā

19.07.2011.


Par centralizētajiem eksāmeniem 2010./2011. mācību gadā


  Pirmie, kas saņēma centralizēto eksāmenu rezultātus jau 14. jūnijā, bija 9. klašu skolēni, kuri mazākumtautību izglītības skolās apguva latviešu valodu. Tie bija Preiļu 2., Preiļu novada (vakara) un maiņu neklātienes vidusskolas un Aglonas novada Grāveru pamatskolas skolēni. Iegūtie rezultāti eksāmenā kopumā apmierina, vidējais zināšanu līmeņa rādītājs – 81 %.
  12. jūlijā tika sagaidīti arī vidusskolēnu centralizēto eksāmenu sertifikāti. Lai saņemtu atestātu, skolēniem bija jānokārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni – latviešu valodā un literatūrā, matemātikā un vienā no svešvalodām (krievu, angļu, vācu vai franču), kā arī skolēna izvēlētajā eksāmenā.
  Šogad valstī centralizētos eksāmenus pavisam nenokārtoja 10 audzēkņi: 8 skolēni matemātikā, 1 – latviešu valodā un 1 –  vēsturē. Mūsējo starp viņiem nebija.
  Jau tradicionāli, ka Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi šajos eksāmenos ir pratuši zināšanās sevi godam apliecināt, un arī šis gads nebija izņēmums. Par to vien liecina mūsu ģimnāzistu piederošie 43 augstākie CE vērtējumi.
  Īpašs prieks par Anitu Kundziņu, kura savā īpašumā ir saņēmusi 5 šādus vērtējumus (pavisam valstī  –  tikai 7 skolēni).
  Izrādījās, ka šoreiz patīkamu konkurenci PVĢ spēja sagādāt arī Aglonas internātvidusskolas audzēkņi latviešu valodā un literatūrā ar vienādu uzrādīto rezultātu, bet angļu valodas zināšanās un matemātikā Aglonas vidusskolas divpadsmitie bija pat pārāki.
  Prieks arī par to, ka Preiļu 2. vidusskolas skolēni latviešu valodas zināšanās un krievu valodā ir pietuvinājušies līdzās PVĢ.Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā labi rezultāti tika uzrādīta krievu valodā.
  Ir pamats lepoties ar to, ka kopējo augstāko zināšanu līmeni Preiļu, Aglonas un Vārkavas novados uzrādīja 63 skolēni (PVĢ – 43, Preiļu 2. vsk. – 12, Aglonas internātģimnāzijā – 3, Preiļu vakarskolā, Jaunaglonas arodvidusskolā 2, Vārkavas vidusskolā – 1).
  Diemžēl bija arī 23 neveiksminieki, kuriem nācās samierināties ar zemākajiem vērtējumiem eksāmenos (Preiļu arodvidusskolā -, Jaunaglonas arodvidusskolā – 7, Preiļu 2. un Vārkavas vidusskolā – 3, Preiļu vakarskolā – 2). Acīmredzot, katram skolas kolektīvam nākošajā mācību gadā ir pie kā padomāt un piestrādāt.
  Pēc šī gada rezultātiem spriežot, Preiļu Valsts ģimnāzijā tā varētu būt angļu valoda, Preiļu 2. vidusskolā – matemātika un angļu valoda, Preiļu arodvidusskolā un vakarskolā – angļu un latviešu v., Jaunaglonas arodvidusskolā un Vārkavas vsk.- angļu v.
  Bet tagad laiks priecāties pašiem par sevi un citiem par prieku. Lūk, viņi – augstākā līmeņa sasniedzēji atsevišķos mācību priekšmetos šogad:

   Preiļu Valsts ģimnāzija – 43
Anita Kundziņa – latviešu v., angļu v. matemātika, fizika, ķīmija.
Arturs Liepiņš – angļu v., matemātika, fizika.
Laura Dreijere – latviešu v., matemātika, ķīmija.
Agnija Vaivode – latviešu v., angļu v., matemātika.
Inta Gribonika – latviešu v., matemātika, bioloģija.
Jūlija Kirilova – latviešu v., krievu v.
Jānis Kunakovs – matemātika, ķīmija.
Sanita Rusiņa – latviešu v., matemātika.
Sergejs Luhmirins – matemātika, fizika.
Mikus Ančevs – matemātika, fizika.
Sintija Usāne, Santa Kluša, Ilga Romanovska, lona Kupre – latviešu v.,
Kristīne Vjakse ,– matemātika.
Aija Kivleniece – vēsture.
Jūlija Volonte, Valērija Kuzņecova , Kristīne Limane, Vladislavs Derjagins– krievu.v.
Ilmārs Valainis – matemātika.
Patrīcija Bindere – vēsture.
Līva Vanaga – bioloģija.
Anna Putāne – latviešu v.
Līga Skutele – bioloģija.


Preiļu 2. vidusskolā:  12
Viktors Bogdanovs – matemātikā, krievu valodā.
Diāna Cvetkova, Oksana Kondratjeva, Alevtina Petrova, Arina Lauska, Ludmila Kudrjašova, Marija Maksimova, Alīna Petrova, Ilona Utunāne, Vjačeslavs Orlovs, Jekaterina Aleksejeva – krievu valodā.

Preiļu novada vakara ( maiņu ) un neklātienes vidusskolā: 2
Vadims Maksimovs un Juris Čivkulis – krievu valodā.

Bet tiem, kam eksāmeni vēl priekšā, atgādināšu, ka atestātu par vispārējās vidējās izglītības ieguvi turpmāk varēs iegūt tikai tajā gadījumā, ja visos mācību priekšmetos vai valsts pārbaudes darbos būs iegūtas sekmīgas atzīmes.


Dzintra Šmukste,
Preiļu novada Izglītības pārvaldes skolu speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 19.07.2011.