Preiļu novada dome veic iepirkumu – „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju

18.07.2011.


Preiļu novada dome veic iepirkumu – „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju.


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts”.

1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada  dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

2. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts”, identifikācijas nr. PND 2011/1-BJSS, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.

3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā, pēc adreses: Aglonas iela 24, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem (PDF)
Tehniskā specifikācija (PDF)
Piedāvājuma forma (DOC)
Darbu apjomu tāme (XLS)
Līguma forma (PDF)4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 29.jūlija plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Romāns Petrovs tel.65322649, mob.tel.26549536, fakss 65322649, e-pasts romans.petrovs@preili.lv. 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.