Ģimeņu diena Pelēčos

09.07.2011.


Ģimeņu diena Pelēčos


Kā varavīksne loku pār plašo pasauli,
Es turu seģeni pār savu ģimeni,
Tur saules krāsas, jūras zilie dziļumi
Un maigi zaļās pļavu smaržas uzvēdī…
/I. Magone/  9. jūlijā Preiļu novada svētku ietvaros Pelēču pagastā norisinājās Ģimeņu diena, lai vienotu un godinātu pagasta lepnumu – ģimenes. Ģimeņu dienas ietvaros pagasta iedzīvotājiem bija iespēja gan izkustēties, gan arī atpūsties un labi pavadīt laiku kopā ar savām ģimenēm.
  Lai uzkrātu enerģiju un dzīvesprieku, Ģimeņu diena Pelēču pagastā iesākās jau no rīta plkst. 11:00 ar ģimeņu sporta sacensībām Pelēču pamatskolas sporta laukumā.
  Ģimenēm bija iespēja pārbaudīt savus spēkus un aktivitāti visdažādākajās disciplīnās – lidmašīnu locīšanā no papīra un to lidināšanā, torņa likšanā no koka klucīšiem, zābaku mešanā, šķīvīšu lidināšanā, „komētas” mešanā, komandas biedru nešanā, bumbiņu meklēšanā ar aizsietām acīm, pāru lēkšanā, kā arī tenisa bumbiņas nešanā ar tenisa raķeti.
  Lai arī sacensībās dominēja sportiskais gars, ģimenēm nācās pacīnīties arī erudīcijā, atbildot pavisam uz 40 jautājumiem par visdažādākajām tēmām.
  Pavisam ģimeņu sporta sacensībās piedalījās 5 aktīvākās un atraktīvākās Pelēču pagasta ģimenes – Valaiņu, Ķivriņu, Kozeru, Kasicku un Karčevsku ģimenes. Apkopojot visu sacensību disciplīnu kopvērtējumus un sasummējot iegūtos punktus, uzvaras laurus šoreiz plūca Valaiņu ģimene.
  Sacensību noslēgumā katra ģimene kopīgi uzzīmēja savu sportisko ģimeni uz papīra, un zīmējumi vēlāk tika izlikti apskatei Pelēču Kultūras namā.
  Ģimenes dienas noslēgumā visas pagasta ģimenes, lai atpūstos no ikdienas, tika aicinātas uz kuplāko un darbīgāko pagasta ģimeņu godināšanu un pašdarbības kolektīvu koncertu Pelēču Kultūras namā. Pasākuma laikā pavisam tika godinātas septiņas pagasta kuplākās ģimenes – Macijevsku, Valaiņu, Karpušenko, Konstantinovu, Danivu, Sparānu un Pētera Utināna ģimenes.
Tāpat Ģimeņu dienas noslēguma pasākumā tika suminātas arī pagasta darbīgākās un čaklākās ģimenes, kas ik dienu iegulda savu darbu un enerģiju arī pagasta labklājībai un attīstībai – Jevstignejevu ģimene, Irēna Koleda ar ģimeni, Natālija un Ilmārs Mainuļi, kā arī Vitālijs Livmanis ar ģimeni.
  Īpašs prieks un pateicība pasākuma gaitā tika izteikta arī divām jaunajām Pelēču pagasta ģimenēm – Ilmāra Utināna ģimenei un Gunta Skuķa ģimenei, kas nav nobijušās un radušas iespēju ģimeni un nākotni veidot tepat Pelēču pagastā.
   Vakara pasākuma laikā tika apbalvota arī sportiskākā pagasta ģimene – Valaiņu ģimene, kas tika atzīta par aktīvāko un ātrāko no rīta notikušajās ģimeņu sporta sacensībās.
  Koncertā visus klātesošos ar raitu deju soli priecēja Preiļu novada kultūras centra senioru deju grupa „Brūklenītes” (vadītāja Valentīna Brice), bet ar skanīgām dziesmām kultūras nama zāli pieskandināja Preiļu novada kultūras centra senioru vokālais ansamblis „Virši” (vadītāja Santa Karīna Oša), kā arī īpaši šim koncertam izveidotais Pelēču jauniešu ansamblis, kuru uz kopā sanākšanu un skaistu dziesmu skandēšanu aicina Guna Sileniece.
  Pēc aktīvi darbīgas dienas un skaista koncerta visiem pagasta iedzīvotājiem bija iespēja svētkus turpināt grupas „Trīs vīri laivā” pavadībā līdz pat rīta gaismai.
  Lai tikpat skaista, krāsaina, darbīga un labām domām pilna kā šī Ģimeņu diena visām pagasta ģimenēm ir katra diena!

Edīte Šņepste 


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.