SIA „Preiļu saimnieks” veic iepirkumu „Lietotu būvgružu konteineru iegāde un būvgružu konteineru specializētās automašīnas iegāde”. Cena līdz 15 000 LVL

14.07.2011.

SIA „Preiļu saimnieks” vēlas iegādāties:


1) Lietotus būvgružu konteinerus:
– tilpums 8 m3;
– vēlamais daudzums – 10 gab.;


Iepirkuma kritēriji:
– konteineru tehniskais stāvoklis;
– piedāvātā cena ar piegādi uzņēmumam SIA „Preiļu saimnieks” vai cena kādā citā Latvijas vietā;


2) Būvgružu konteineru transportēšanas specializēto automašīnu.
Automašīnas cenai nav būtiskas nozīmes, bet tā nedrīkst būt vecāka par 15 gadiem.


Iepirkuma kritēriji:
– automašīnas tehniskais stāvoklis;
– tehniskā apskate;
– nobraukums.


Iepirkuma pirmo un otro daļu var piedāvāt arī atsevišķi.


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2011. gada 29. jūlijam.


Piedāvājumus iesniegt rakstiski (adrese: SIA „Preiļu saimnieks”, Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301) vai elektroniski (e-pasts: psaimnieks@inbox.lv).


Papildus informācija pa tel. 65381135.

Pēdējās izmaiņas: 14.07.2011.