Seminārs „Lauku sēta, lauku tūrisms”. Preiļu nodaļas rīkotās apmācības.

14.07.2011.

Tēma: Lauku sēta – lauku tūrisms, t.sk., lauku ainavas veidošana un aizsardzība, sētu labiekārtošana


Programma / Lektoru uzskaites lapa


Norises vieta: z/s Jāņumājas, Pelēču pag, Preiļu novads


Datums: 14.07.2011 un 15.07.2011


1.diena  14.06.2011.
10.00 – 12.15 Dārzu telpiskais un funkcionālais plānojums, Aija Kaškure, dendrologģe, ainavu arhitekte
12.15 – 12.30 Kafijas pauze
12.30– 14.45 Praktiskā dārzu apskate dabā. Apstādījumu zonējuma, izmantoto kokaugu, puķu sortimenta un citu dārza elementu analīze.   Aija Kaškure,
dendrologģe, ainavu arhitekte
14.45 – 15.00  Kafijas pauze. 
15.00 – 16.30 Augu sortimenta izvēle atbilstoši Latgales apstākļiem, Aija Kaškure, dendrologģe, ainavu arhitekte
 
2.diena – 15.06.2011. 
10.00 – 10.45 Aijas Kaškures projektēti apstādījumi un augu foto. Komentāri un analīze, Aija Kaškure, dendrologģe, ainavu arhitekte
10.45 – 12.15 Augu sortimenta izvēle atbilstoši Latgales apstākļiem, Aija Kaškure, dendrologģe, ainavu arhitekte
12.15 – 12.30 Kafijas pauze
12.30 – 14.45 Zāliens. Celiņi un laukumi. Mazās arhitektūras formas (lapenes, žogi, ūdens elementi, ugunskura vietas, dārza mēbeles u.c.), Aija Kaškure
dendrologģe, ainavu arhitekte
14.45 – 15.00 Kafijas pauze
15.00 – 16.30 Augu grupējums un kompozīcija, Aija Kaškure, dendrologģe, ainavu arhitekte


Lauku attīstības speciālists: Aina Golubeva
Nodaļas vadītājs Viktors Kalāns


 

Pēdējās izmaiņas: 14.07.2011.