Biedrība „Preilēniešu nams – Projekta `Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos Daugavpils ielā 72` ar identifikācijas Nr.DMS/3.4.4.1.0/10/08/124 ietvaros

12.07.2011.

Biedrība „Preilēniešu nams”
Daugavpils ielā 72, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Projekta „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Daugavpils ielā 72” ar identifikācijas Nr.DMS/3.4.4.1.0/10/08/124 ietvaros


1. Iepirkuma rīkotājs: biedrība ”Preilēniešu nams” reģ.nr. 40008149923, juridiskā adrese: Daugavpils iela 72, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Projekta „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Daugavpils ielā 72” ar identifikācijas Nr.DMS/3.4.4.1.0/10/08/124 ietvaros, saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkuma Nolikums pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas  lapā sadaļā „NVO”, kā arī ar Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties uz vietas Daugavpils ielā 72 vai LIIA Pērses ielā 2, Rīgā


Nolikums (PDF)
Pielikumi (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 29.jūlija plkst.14.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Brīvības ielā 7, Preiļi, LV-5301, biedrības ”Preilēniešu nams „ grāmatvedībā, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 9:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00; personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu biedrības „Preilēniešu nams” Valdes priekšsēdētājs Uldis Maskovskis  telefons 27540745  e-pasts
uldis6@inbox.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.