Preiļu novada dome veic iepirkumu – „Preiļu Valsts ģimnāzijas vienstāvu mācību korpusa ēkas jumta seguma rekonstrukcija”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju

11.07.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu Valsts ģimnāzijas vienstāvu mācību korpusa ēkas jumta seguma rekonstrukcija”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu Valsts ģimnāzijas vienstāvu mācību korpusa ēkas jumta seguma rekonstrukcija”, identifikācijas nr. PND 2011/12M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 49.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem (PDF) 
Tehniskā specifikācija (PDF)
Pielikumi (ZIP)
Tehniskais projekts (DWG)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 22.jūlija plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, mob.tel.26432521, fakss 65307323, e-pasts
janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.