2011. gada 31. maijā noslēdzās pirmais Preiļu novada domes izsludinātais projektu konkurss Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanai

31.05.2011.

Tika iesniegti 3 projektu pieteikumi:
 SIA”MVS+” projekta pieteikums „SIA” MVS+” sniegto tūrisma pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana”. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks veicināta tūrisma attīstība, piedāvājot tūristiem ”zaļās brīvdienas” lauku vidē un popularizējot veselīgu dzīvesveidu. Īstenojot projektu, tiks radīta viena jauna sezonāla darba vieta. Projekts veicinās jauna pakalpojuma attīstību uzņēmumā.


 SIA „ISIDA NV” projekta pieteikums „Frizieru studijas ierīkošana”. Projekta mērķis-ierīkot mūsdienīgi aprīkotu frizieru studiju Preiļos, kas piedāvās frizieru un manikīra meistara pakalpojumus. Tiks veicināta uzņēmuma papilddarbības attīstība, kas veicinās uzņēmuma stabilizāciju. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks radītas 3 jaunas darba vietas.


 SIA „Preime” projekta pieteikums „Tehniskā nodrošinājuma iegāde uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai un veicamā darba apjoma palielināšanai”.
Projekta mērķis-uzņēmuma tehniskās bāzes atjaunošana un konkurētspējas palielināšana, kā rezultātā ātrāka kļūs uzņēmuma pasūtījumu izpilde un pieaugs izpildāmo darbu apjoms, kas veicinās uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos. Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādāta moderna iekārta pakalpojumu sniegšanai un radītas 2 jaunas darba vietas Preiļu novadā.


2011. gada 14. jūnijā notika projektu vērtēšanas sēde, kurā piedalījās ekspertu komisija 6 cilvēku sastāvā. Ekspertu komisija izvērtēja katru projekta pieteikumu pēc nolikumā esošajiem kritērijiem.


Vērtēšanas rezultāti:
projekts ”Tehniskā nodrošinājuma iegāde uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai un veicamā darba apjoma palielināšanai” ieguva -34,20 punktus no iespējamiem 35 punktiem,
projekts „Frizieru studijas ierīkošana”- 31,20 un projekts SIA „MVS+” sniegto tūrisma pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana- 26,40 punktus.


2011. gada 22. jūnija Domes sēdē tika apstiprināts Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa Projektu izvērtēšanas protokols un nolemts piešķirt finansējumu projektu īstenošanai:
SIA „Preime”, Ls 2549.50, kas sastāda 50% no projekta kopējām izmaksām,
SIA „ISIDA NV”, Ls 1995, kas sastāda 50% no projekta kopējām izmaksām,
SIA „MVS+” Ls 455,5 projekta daļējai īstenošanai.


Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu MVK projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, kā arī dažādotu ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā.


Līdzfinansējumu MVK projektiem finansē ar Preiļu novada pašvaldības 2011.gada budžeta līdzekļiem. Kopējais piešķirtais finansējums MVK projektu līdzfinansēšanai Ls 5000.


Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja I.Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 31.05.2011.