Asociācija: Pieņemti grozījumi normatīvajos aktos, kas kropļos reklāmas tirgu

11.07.2011.


Vides reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Jeļena Brokāne norāda, ka šogad beidzas pārejas posms grozījumiem Ministru kabineta 402. noteikumos par reklāmas objektu un informācijas izvietošanu gar ceļiem. Ja valdība atstās tos spēkā, nereaģējot uz nozares pārstāvju iebildumiem, konkrētās likumdošanas izmaiņas atstās graujošu ietekmi uz reklāmas nozari kopumā, radot būtiskus finansiālus zaudējumus arī virknei citu nozaru.Šobrīd Vides reklāmas asociācija vērsusies pēc atbalsta arī pie Ministru prezidenta Valda Dombrovska.MK noteikumu grozījumu rezultātā nozarē strādājošajiem uzņēmumiem būs jādemontē 75% no apdzīvotās vietās uzstādītām reklāmas konstrukcijām.Jeļena Brokāne, Vides reklāmas asociācijas priekšsēdētāja: “Noteikumiem stājoties spēkā šādā redakcijā tiks grauta reklāmas nozare kopumā – veidosies nevienlīdzīga konkurence un faktiski tiks iznīcināta vides reklāma kā tāda. Šobrīd nevienā Eiropas valstī netiek praktizēti tik absurdi reklāmas ierobežojumi kā tiek plānoti Latvijā! Kā salīdzinājumu var minēt Norvēģiju, kur ir vieni no stingrākajiem noteikumiem reklāmas izvietošanai gar autoceļiem un ielām, taču tur reklāmas izvietošanas principi tiek pamatoti ar reāliem pētījumiem, nevis pieņēmumiem.”J.Brokāne skaidro, ka būtiski sarežģījumi un zaudējumi skars ne tikai reklāmas nozari, bet arī citas nozares, piemēram, tirdzniecību, tūrisma nozari u.c., jo būs ierobežotas iespējas uzstādīt informāciju par tuvumā esošajiem tūrisma objektiem, viesu namiem, viesnīcām, veikaliem u. tml.Vides reklāma neiespaido ceļa satiksmes drošību


Vides reklāmas asociācija, sadarbībā ar pētījumu aģentūru TNS, veikusi neatkarīgu pētījumu, lai noskaidrotu, vai vides reklāmas uz ielām ietekmē ceļa satiksmes organizāciju? Pētījumā 91% respondentu pārliecinoši atbildēja, ka vides reklāma neiespaido ceļa satiksmes drošību!Jeļena Brokāne: “Uzskatu, ka izmaiņas MK noteikumos tiek pieņemtas sajūtu un pieņēmumu līmenī vai arī kāda konkrēta spēka interesēs, jo savādāk nav izskaidrojama tik nepārdomāta un neprofesionāla pieeja darbam, nerēķinoties, kādu ietekmi uz konkrēto biznesa nozari atstās tik vieglprātīgi pieņemti lēmumi! Īpaši ņemot vērā faktu, ka vairāk nekā 12 gadus reklāmas konstrukcijas ir pilsētu ielās un tās ne reizi nav radījušas apdraudējumu satiksmes drošībai.”Rosina precizēt MK noteikumu normas


Vides reklāmas asociācija, izprotot nepieciešamību uzlabot satiksmes drošību un uzskatot sevi par sociāli atbildīgu nozari, aicina precizēt MK noteikumu normas, kas nosaka vides reklāmas izvietošanu.Jeļena Brokāne: „Mēs aicinām MK noteikumos noteikt drošus attālumus no brauktuves un ceļa zīmēm, kādā izvietot reklāmas un informācijas objektus, nevis pieņemt tik drastiskus noteikumus, kas faktiski aizliedz gandrīz visu vides reklāmas izvietošanu. Turklāt apzinoties, ka tas radīs graujošas sekas ne tikai reklāmas, bet arī citās tautsaimniecības nozarēs.”Kopš 2005. gada 7. jūnija reklāmas objektu vai informācijas stendu izvietošanu un saskaņojuma reklāmas izvietošanai saņemšanu regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”. 2008. gada 25. novembrī tika veikti grozījumi, nosakot pārejas periodu līdz 2011. decembrim. Paredzēts, ka MK noteikumi stāsies spēkā no 2012. gada 1.janvāra.


Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.