SIA „Preiļu saimnieks” veic iepirkumu „Siltummezglu iegāde projekta „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 8. kārtas rekonstrukcija” realizācijai”. Cena līdz 50 000 LVL.

11.07.2011.

Ar projektā paredzēto siltummezglu tehnisko dokumentāciju var iepazīties pie SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītāja Vladimira Haritonova (tel.: 29479447) Preiļos, Liepu ielā 2.


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2011. gada 25. jūlijam.


Piedāvājumus iesniegt rakstiski (adrese: SIA „Preiļu saimnieks”, Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301) vai elektroniski (e-pasts: psaimnieks@inbox.lv).


Papildus informācija pa tel. 65381135.


 

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2011.