Likteņdārzs – mūsu kopīga dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā

11.07.2011.

Ceturto vasaru uz salas Daugavā, Koknesē top „Likteņdārzs”. Tā idejas autors ir Vilis Vītols ar kundzi Martu, kuri 2005. gadā, pieaicinot 14 domubiedrus – privātpersonas un Kokneses pašvaldību – nodibināja sabiedrisku organizāciju „Kokneses fonds”, ieguldot tajā 450 000 latu. Fonda dibinātāji ir vēsturnieks Ainārs Bambals, scenogrāfs Andris Freibergs, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, Kokneses pašvaldība, kuru pārstāv Kokneses novada domes priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis un priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs, bij. Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības valdes loceklis Jānis Kukainis, Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis, uzņēmējs Valdis Lokenbahs, demogrāfs Ilmārs Mežs, Okupācijas muzeja direktors Valters Nollendorfs, bij. „Statoil Latvia” prezidente Baiba Rubesa, akadēmiķis prof. Jānis Stradiņš, vēsturniece Rudīte Vīksne, dzejniece un rakstniece Māra Zālīte un uzņēmējs Guntis Belēvičs. „Likteņdārza” aizbildnis ir Valsts prezidents Valdis Zatlers.


Fonda mērķis ir līdz 2018. gadam par darba un līdzekļu ziedojumiem kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā īstenot „Likteņdārzu” – kultūrvēsturisku vietu, lai godinātu visus tos Latvijas iedzīvotājus, kas zuduši Latvijai pagājušajā gadsimtā, – gājuši bojā, represēti, bijuši spiesti pamest Latviju, kā arī cietuši savu uzskatu vai radurakstu dēļ. Pēc aptuveniem datiem, zaudēto cilvēku skaits ir 600 000.


Dārzs top kā kultūrvēstures un tūrisma objekts 22 hektāru platībā un tiek īstenots pēc pasaulē zināmā Japānas ainavu arhitekta Shunmyo Masuno ieceres (projekta vizualizācija – attēlā). Dārza veidotāju mērķis ir radīt unikālu vietu, kur cilvēki nāktu ar gaišām domām, atceroties pagātni, bet vienlaikus ar cerību raugoties nākotnē.


Pirmie darbi tā īstenošanā iesākti 2008. gadā, un pēc pabeigšanas dārzs nonāks Kokneses pašvaldības īpašumā. 2008. gadā par dibinātāju ieguldītajiem līdzekļiem tika izbūvēts centrālais ceļš uz dārza amfiteātri un iestādīta ābeļu aleja, 2009. gadā par saziedotajiem līdzekļiem izbūvēts perimetrālais ceļš, un 2010. gadā iesākta dārza centrālās daļas – amfiteātra – būvniecība. Kopš tā īstenošanas sākuma tā tapšanā iesaistījušies vairāk nekā 12 000 cilvēku no Latvijas un citām valstīm – ASV, Austrālijas, Brazīlijas, Japānas, Kanādas, Norvēģijas, Vācijas un citām valstīm. Skats uz „Likteņdārzu” no helikoptera 2010. gada rudenī pievienots attēlā.


Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros, pateicoties Nodarbinātības Valsts aģentūras 2009. gada beigās izteiktajai iniciatīvai, jau otro gadu sezonas laikā – sešus mēnešus – dārza uzturēšanas un labiekārtošanas darbos tiek nodarbināti 30 stipendiāti.


2011. gadā ir plānots turpināt amfiteātra būvniecību un turpināt koku stādīšanu. Katrs ir aicināts iesaistīties „Likteņdārza” tapšanā –
• ziedojot līdzekļus uz „Likteņdārza” kontu
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša 75 – III, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas numurs: 40008092535
Konta numurs: LV10 UNLA 0050 0068 7884 4
Banka: AS SEB Banka
SWIFT: UNLALV2X


• iegādājoties „Likteņdārza” ziedojumu zīmes 5, 10, 20 un 100 LVL vērtībā visās „Latvijas Pasta” nodaļās
• ziedojot ar maksājumu karti mājas lapā www.liktendarzs.lv
• piezvanot pa pastāvīgo ziedojumu tālruni 9000 6787 un ziedojot 1 latu
• piedaloties talkās, palīdzot ar tehniku un materiāliem. Amfiteātra būvniecībai ir nepieciešams ap 380 m2 granīta flīzes (900 x 450 x 60), 33 granīta pakāpieni (2 000 x 600), 1 150 m3 betona (ar oļiem), sausais betons, elektroinstalācijas materiāli, ģeotekstils un citi materiāli;
• ziedojot 50 LVL un iestādot koku. Par koka stādīšanu Fonds lūdz 50 latu ziedojumu. Koku stādi un viss stādīšanai nepieciešamais ir „Likteņdārzā” uz vietas. Koku stādus gādā AS „Latvijas valsts meži” un Stādu audzētāju biedrība. Katrs iestādītais kociņš ar stādīšanas datumu, stādītāja vārdu un veltījumu tiek atspoguļots mājas lapā – www.liktendarzs.lv. Koku stādīšanai lūdzam pieteikties iepriekš pa Fonda biroja tālruni 67289535.
• atvedot savu tumši pelēko laukakmeni (20 – 30 cm diametra, apaļas formas) „Likteņdārza” amfiteātra pelēkā akmens krāvumam. Kopš pagājušā gada katrs Latvijas iedzīvotājs aicināts atvest pa akmenim, bet kopā to ir nepieciešams ap 600 000. Akmeņus lūgums novietot stāvvietā pie „Likteņdārza” plakāta. Par katru akmeni lūdzam atstāt uz vietas vai atsūtīt elektroniski uz adresi info@koknesesfonds.lv  informāciju, kad un no kurienes tas atvests, kas atvedis un kam veltīts. Visu reģistrēto akmeņu saraksts ir skatāms arī projekta mājas lapā – www.liktendarzs.lv.
Katrs Latvijas iedzīvotājs ir aicināt kopā uzdāvināt Latvijai „Likteņdārzu” 100. dzimšanas dienā.
Valda Auziņa,
„Kokneses fonda”
Valdes priekšsēdētāja


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.