Saeima pieņem grozījumus Komerclikumā patiesā labuma guvēju atklāšanai

08.07.2011.

Saeima piektdien, 8.jūlijā, galīgajā lasījumā kā steidzamus atbalstīja grozījumus Komerclikumā, kuru mērķis ir atklāt uzņēmumu patiesā labuma guvējus.


Likums nosaka, ka uzņēmumam informācija par patiesā labuma guvēju būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistram un šīs ziņas nepieciešamības gadījumā būs pieejamas tiesībaizsardzības iestādēm un kontroles iestādēm nodokļu administrēšanas un publiskā iepirkuma, kā arī publiskās un privātās partnerības jomā.


Saeima atbalstīja atbildīgās komisijas piedāvājumu, ka par patiesā labuma guvēju tiek uzskatīts kapitālsabiedrības dalībnieks vai akcionārs, kurš ir fiziska persona, ja atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta „a” vai “b” apakšpunktam par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju nav uzskatāma cita persona.


Likumā noteikta kārtība, kā ziņas par patiesā labuma guvējiem sniedz uzņēmuma dalībnieks, kurš daļas tur savā vārdā, bet citas personas labā, un kuram kapitālsabiedrībā ir vismaz 25 procenti daļu vai akciju. Šāda dalībnieka pienākums būs 14 dienu laikā informāciju sniegt attiecīgajai kapitālsabiedrībai, kura divu nedēļu laikā šo informāciju savukārt paziņos Uzņēmumu reģistram.


Pienākums sniegt informāciju par patiesā labuma guvējiem attieksies arī uz tādu kapitālsabiedrības dalībnieku, kurš nav fiziska persona, kura līdzdalība ir vismaz 25 procenti un kurš nav dibināts saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu likumiem. Šai juridiskajai personai savā paziņojumā būs jānorāda dibinātājs, dalībnieks vai šim statusam pielīdzināma persona, kura gūst labumu no šī dalībnieka pastāvēšanas.


Norādot patiesā labuma guvēju, būs jāiesniedz šo personu nepārprotami identificējoši dati.


Ja dalībnieks objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot personu, kas uzskatāma par patiesā labuma guvēju, nevar iegūt atsevišķas ziņas par šo personu vai atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem šādas personas nav, tas kapitālsabiedrībai pamato šos iemeslus.


Šīs prasības attieksies gan uz kapitālsabiedrību, gan personālsabiedrību biedriem.


Paziņojums par patiesā labuma guvēju iesniedzams saskaņā ar Koncernu likuma noteikumiem. Saskaņā ar Koncernu likumu arī tiks noteikts dalībniekam piederošo daļu skaits.


Likuma izmaiņas stāsies spēkā 2011.gada 13.jūlijā.


Informāciju par patiesā labuma guvējiem atbilstoši dalībnieku sastāvam 2011.gada 12.jūlijā vai, ja daļu skaits samazinājies, būs jāiesniedz atbilstoši paziņojuma iesniegšanas dienai, bet ne vēlāk kā līdz šī gada beigām.


Par likuma izmaiņām balsoja 83 deputāti, neviens deputāts nebija pret un viens atturējās.Saeimas Preses dienests

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.