Apstiprinātas Latvijas lauksaimniecības produktu veicināšanas programmas

05.07.2011.

Eiropas Komisija (EK) apstiprinājusi jaunās lauksaimniecības produktu informatīvās un veicināšanas programmas iekšējā tirgū, tostarp arī abas Latvijas iesniegtās programmas: „Dzērvenes veselībai un labsajūtai” un „Dzīvo augu un dekoratīvās dārzkopības produktu veicināšanas un informācijas pasākumi iekšējā tirgū”.


Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Ziemeļoga” programmas „Dzērvenes veselībai un labsajūtai” aktivitātes plānotas īstenot trīs gados. Programma izstrādāta, lai veicinātu svaigu dzērveņu un dzērveņu produktu patēriņu, izglītojot patērētājus par dzērveņu veselīgumu un iekļaušanu ikdienas ēdienkartē. 


Stādu audzētāju biedrības programma „Dzīvo augu un dekoratīvās dārzkopības produktu veicināšanas un informācijas pasākumi iekšējā tirgū” arī tiks īstenota trīs gados. Tās mērķis ir palielināt iedzīvotāju interesi un pieprasījumu pēc dzīviem augiem un dekoratīvās dārzkopības produktiem.


Šo programmu popularizēšanai tiks īstenotas reklāmas kampaņas televīzijā, drukātajos medijos, internetā. Notiks pasākumi skolēniem, semināri, degustācijas lielveikalos, sporta pasākumos, kā arī citas aktivitātes.


No programmu kopējām izmaksām līdz 50 procentiem līdzfinansē Eiropas Savienība un 30 procentus apmaksā pati dalībvalsts.


Kopumā Eiropas Komisijā tika iesniegtas 42 programmas no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm. No iesniegtajām programmām par atbilstošām tika atzītas 26 programmas, bet 16 programmas tika noraidītas.

Pēdējās izmaiņas: 05.07.2011.