Konkursa „Droša skola 2011” galvenās balvas ieguvējs – Cīravas arodvidusskola

05.07.2011.


2011. gada 1.jūlijā Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) telpās izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks pasniedza projekta “Droša skola” galveno balvu Cīravas arodvidusskolai.Lai aktīvi iesaistītu profesionālās izglītības iestādes darba drošības jautājumu risināšanā, tika izsludināts konkurss „Droša skola 2011”. Tā mērķis bija izvērtēt profesionālās izglītības iestāžu labo praksi darba aizsardzības un darba vides jomās. Tas arī ļauj novērtēt, izprast un izskaidrot audzēkņiem droša darba apguves un izpildījuma prasības, mazinot negadījumu skaitu mācību vietās. Speciālisti ir pārliecināti – darba aizsardzībā izglītoti jaunieši gūs mazāk traumu arī darba vietās.“Droša skola 2011” balvas izvērtēšanā projekta “Droša skola – drošs darbs” ietvaros no 2011. gada 1. jūnija līdz 20. jūnijam tika saņemti 13 Latvijas profesionālo izglītības iestāžu pieteikumi. Skolas tika izvērtētas pēc trim parametriem: audzēkņu panākumi elektroniskās darba aizsardzības spēlē portālā prakse.lv, sasniegumi Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību organizētajā konkursā „Profs”, kā arī skolu pašvērtējuma anketas.Galvenā balva konkursā piešķirta Cīravas arodvidusskolai. Cīravas arodvidusskola balvā saņēma A/S „Severstaļlat” dāvināto sertifikātu 50 apģērbu komplektu iegādei ar skolas logo, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) ielūgumu vienai personai izstādes „EMO Hannover 2011” apmeklējumam, Drošas braukšanas skolas kursu apmeklējumu trim personām, bet Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) uzvarētājiem dāvināja grāmatu komplektu par darba aizsardzības tematiku.Pateicības balvas tika piešķirtas Ogres profesionālajai vidusskolai, Liepājas Valsts tehnikumam un Daugavpils 1. arodvidusskolai. Balvās skolas saņēma Atzinības rakstu, A/S „Severstaļlat” sertifikātus 30 apģērbu komplektu iegādei ar iestādes logo, ielūgumus vienai personai izstādes „EMO Hannover 2011” apmeklējumam, kā arī grāmatu komplektu no LBAS par darba aizsardzības tematiku.Atzinības rakstus par dalību un LBAS grāmatu komplektus saņēma Daugavpils celtnieku profesionālā vidusskola, Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola, Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikums, Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Rīgas 3. arodskola, Rīgas tehniskā koledža, Rīgas Valsts tehnikums un Saldus profesionālā vidusskola.Biedrība „Jauniešu konsultācijas” sadarbībā ar TELE2 pasniedza atzinības rakstus par izciliem rezultātiem e-datorspēlē darba drošībā. Pirmās vietas ieguvēji Saldus profesionālā vidusskola un tās audzēkņi – Andris Kaminskis, Edijs Hānbergs un Kārlis Dobelis – saņēma AAS „Gjensidige Baltic” dāvināto nelaimes gadījumu apdrošināšanu 2011./2012. mācību gadam par kopējo summu 150 000 latu. Bet otrās vietas ieguvēji – Cīravas arodvidusskola un tās audzēkņi Matīss Zēvalds, Lāsma Stone un Andis Vamzis saņēma atzinības rakstu un dāvanas no LBAS un TELE2.Datorspēle ikvienam joprojām pieejama izglītības un karjeras portālā www.prakse.lv!


 


Par projektu: Droša skola – drošs darbs:


2010. gada nogalē A/S „Severstaļlat” sadarbībā ar LDDK, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, biedrību „Jauniešu konsultācijas”, A/S „Inspecta Latvija”, SIA „Out Loud”, kā arī stratēģiskajiem partneriem – Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Valsts darba inspekciju – uzsāka projekta „Droša skola – drošs darbs” īstenošanu.


Tā pamatideja ir izveidot vienotu darba drošības prasību informatīvo sistēmu Latvijas uzņēmumos un profesionālās izglītības iestādēs, kas veicinātu ikviena jaunieša izpratni par darba aizsardzības prasību ievērošanas nozīmīgumu darba vietā, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, kā arī drošu darba metožu un pasākumu lietošanu, tā samazinot nelaimes gadījumu rašanās risku.Patlaban projekta darba grupā ietilpst LDDK, MASOC, Valsts darba inspekcija, Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, LBAS, A/S „Severstaļlat”, A/S „Inspecta Prevention”, SIA „Out Loud”, „Jauniešu konsultācijas”.   

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.