Tautsaimniecības komisija atbalsta SPRK institucionālās neatkarības stiprināšanu

05.07.2011.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien, 5.jūlijā, skatīšanai trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kuru mērķis ir atbilstoši Eiropas Savienības prasībām stiprināt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) neatkarību.


Likumā plānots noteikt, ka SPRK ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts un patstāvīgs sava budžeta izpildē. Patlaban likums paredz, ka SPRK ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona.


Par likumprojekta virzību atbildīgā komisija atbalstīja normu, ka tarifi nosakāmi, lai tie segtu ekonomiski pamatotas izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti atbilstoši licences nosacījumiem, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Mainoties tarifus ietekmējošiem faktoriem, SPRK var prasīt pārskatīt tarifus un lūgt izmaksu pamatojumu.


Plānots arī, ka SPRK vairs nekalpos kā obligāta iepriekšēja ārpustiesas instance, ļaujot strīdā iesaistītajām pusēm pašām izvēlēties viņuprāt efektīvāko strīda izskatīšanas veidu – vai strīda izskatīšanu nodot regulatoram vai vispārējās jurisdikcijas tiesai.


Tāpat likumprojekts nosaka kārtību, kādā tiek risināts strīds, ja iesaistītais dalībnieks nav apmierināts ar regulatora lēmumu. Puses būs tiesīgas lēmumu pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lai lieta izskatītu pēc būtības, puses varēs vērsties tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Uzsāktie strīdu procesi tiks izskatīti līdzšinējā kārtībā, savukārt jaunā kārtība stāsies spēkā līdz ar attiecīgiem grozījumiem Civilprocesa likumā.


No likuma tiek izslēgtas normas, kas paredzēja pašvaldības konsultatīvās institūcijas izveidi. Tas tiek darīts, jo saņemts Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis par šādas institūcijas nelietderību, norāda likumprojekta autori. Pašvaldību interešu un viedokļu izzināšanai SPRK izveidojis reģionālas struktūrvienības, kas nodrošina regulatora sadarbību ar plānošanas reģioniem.


Likumprojekts arī reglamentē valsts nodevas aprēķināšanas kārtību komersantiem, kuri uzsāk sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Noteikta valsts nodevas maksāšanas kārtība gadījumos, ja samaksātā nodeva ir mazāka par noteikto likmi vai ja uzņēmums ir pārmaksājis.


Samazinātas SPRK un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izmaksas, paredzot iespēju atteikties no publikācijām „Latvijas Vēstnesī”.


Tāpat plānots noteikt, ka ar 2012.gada 1.jūliju SPRK vairs neveiks energoapgādes objektu un hidrotehnisko būvju uzraudzību.


 


Saeimas Preses dienests

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.