Valsts Lauku tīkla pasākuma „Pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā” ietvaros Preiļu reģionālās nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens

12.07.2011.


Nosaukums: Lauksaimnieku kooperācija – veiksmīga konkurētspējas paaugstināšana un sekmīgas uzņēmējdarbības izveidošana un vadīšana laukos


Norises vieta: Vidzeme – Pārgaujas novads, Vecpiebalgas novads,


Burtnieku novads, Beverīnas novads, Cesvaines novads


Datums: 12.07.2011 un 13.07.2011


Dalīborganizācija Latgales Lopkopības biedrība un Preiļu Lauksaimnieku apvienība



Programma / Lektoru uzskaites lapa






































































































Laiks


Maršruts


Saturs


Lektors


Lektora paraksts


1.diena – 12.07.2011


6.30 – 9.00


Preiļi – Vecpiebalgas novads, Taurenes pagasts


9.00 – 10.30


Taurenes KKS


Taurenes kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība – lauksaimnieku iespējas aizdevumu saņemšanai uz sev izdevīgiem nosacījumiem.


Taurenes KKS valdes priekšsēdētāja Antoņina Paeglīte

 

10.30 -11.30


Taurene – Pārgaujas novads Raiskuma pagasts


11.30 – 13.00


z/s Jaunrūjas


Sekmīga uzņēmējdarbības vadīšana laukos – sīpolpuķu un ziemciešu audzēšana.


z/s Jaunrūjas īpašniece Guna Rukšāne

 

13.00-14.30


PKS Straupe


Veiksmīga kooperācija piensaimniecībā


PKS Straupe priekšsēdētājs Imants Balodis

 

14.30-15.30


Kafijas pauze, ceļš uz z./s Vējiņi


15.30-17.30


z/s Vējiņi


Lauku vides sakopšana un uzņējdarbības dažādošana.


z/s Vējiņi īpašniece Melita Muižniece

 

17.30-18.30


z/s Jaunklētnieki


Netradicionālā lauksaimniecība – strausu, pāvu, fazānu audzēšana.


z/s Jaunklētnieki īpašniece Līga Kārkliņa

 

No 18.30


Došanās uz naktsmītni kempingā „Paegļi”, vakariņas, neformālas sarunas un naktsmiers


2.diena – 13.07.2011


7..30 – 9.00


Brokastis, ceļš uz SIA „Zemturi ZS”, Burtnieku novads


9.00- 11.00


SIA „Zemturi ZS”


Piena lopkopība. Kooperācijas nozīme piensaimniecībā.


SIA „Zemturi ZS”, PKS „Trikāta” biedrs


Imanta Višņevska


SIA „Zemturi ZS” valdes priekšsēdētāja

 

11.00-11.30


Ceļš uz Beverīnas nov., Kauguru pag.


11.30-13.30


z/s Brieži


Piena lopkopība. Novietnes celtniecība ar minimālu līdzekļu ieguldījumu.


PKS Trikāta biedrs.


Juris Cīrulis,


z/s Brieži īpašnieks

 

13.30-15.00


Ceļš uz Cesvaines novadu. Kafijas pauze.


15.00-16.00


z/s Jurguci


Kazu audzēšanas īpatnības un lauku tūrisms, saimniekošnas dažādošana.


Matīss un Kristiāna Vaski


z/s Jurguci īpašnieki

 

16.00-17.00


z/s Boķi


Dekoratīvo stādu audzēšana.


Iesaistīšanās tirgū un produkcijas realizācijas iespējas.


Ramona Upīte

 

17.00-18.00


z/s Sviķi


Graudkopība. Dārzeņu audzēšana un pārstrāde., produkcijas realizācija.


Kooperācijas nozīme produkcijas realizācijā.


Zigfrīds Krieviņš


z/s Sviķi īpašnieks,


LPKS Latraps un KS „Mūsmāju dārzeņi” biedrs.

 

18.00–19.30


Mājupceļš.

   

Īss apraksts:


Pulcēšanās pie Preiļu Kultūras nama un 6.30 izbraukšana. Līdz pirmajai apmeklējuma vietai grupas dalībnieku savstarpēja iepazīšanās un iepazīstināšana ar apskates vietām.


Taurenes KKS – kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība un tās darbības principi, priekšrocības zemniekiem salīdzinājumā ar komercbankām.


z/s Jaunrūjas – veiksmīgas saimniekošanas piemērs laukos, kad sirdslieta saskan ar darbu. G.Rukšānes ziedu kolekcija un stāsts par tās rašanos un darba ieguldījumu tajā.


PKS Straupe – piensaimniecības kooperatīva iespējas. Kooperatīva biedru priekšrocības un atbildība gan saņemot augstāku samaksu par saražoto pienu, gan pārstrādātās produkcijas realizāciju.


z/s Vējiņi – pašu spēkiem sakārtota vide ap vienīgajiem tāda veida pazemes ezeriem Baltijā, rasta iespēja šos unikālos dabas veidojumus apskatīt interesentiem. Saimniecība veiksmīgi iesaistījusies lauku tūrismā, gūstot par darbu gan finansiālu, gan morālu gandarījumu.


z/s Jaunklētnieki saimniecībā tiek audzēti eksotiskie putni – strausi, pāvi, fazāni, dažāda veida pīles. Pēdējos gados saimniecība ir samazinājusi apjomus, bet tās apmeklētāji joprojām var iegādāties strausu olas, un, ja ir vēlēšanās, tās var tikt sagatavotas un nobaudītas uz vietas saimniecībā. Interesants veids, kā saimniekot netradicionāli.


SIA „Zemturi ZS” piena lopkopības saimniecība, PKS Trikāta biedrs. Saimniecību kooperēšanās. Skats uz jauno piena rūpnīcu Jelgavā. Efektīvi racionāla saimniekošana – panākumu ķīla.


z/s Brieži piena lopkopības saimniecība, PKS Trikāta biedrs. Interesanta, ar minimāliem līdzekļiem celta slaucamo govju novietne.


z/s Jurguci – saimniecības īpašnieki ir jauni cilvēki, kas no Rīgas pārcēlušies uz dzīvi laukos. Saimnieciskā darbība vērsta uz lauku tūrismu. Tiek audzētas kazas, kuru izskats un raksturi ir saistoši apmeklētājiem, bet piens un tā produkti – bauda garšas kārpiņām.


z/s Boķi. Dekoratīvo stādu audzēšana. Iesaistīšanās tirgū un produkcijas realizācijas iespējas.


z/s Sviķi. Graudkopība. Dārzeņu audzēšana un pārstrāde., produkcijas realizācija. Kooperācijas nozīme produkcijas realizācijā. Z.Krieviņš saņēmis Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu – medaļu “Par centību” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā, kā arī par ilggadēju un godprātīgu darbu.


Lielisks piemērs kā veiksmīgi saimniekot un realizēt produkciju var arī neatrodoties lielpilsētu tuvumā. Saimniecība piedalījusies arī konkursā Sējējs un tikusi tajā godalgota.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.07.2011.