Māju īpašniekiem jāpasteidzas iesniegt projektu iesniegumus II kārtas valsts atbalstam apkures iekārtu rekonstrukcijai!

01.07.2011.

Jūlija mēnesī tiks izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa II kārtas „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums.


Projektu iesniegumus varēs iesniegt un uz valsts atbalstu ieguldījumu līdzfinansēšanai varēs pretendēt:
1.  Privātmāju īpašnieki.
2.    Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pārstāvošas biedrības un pilnvarotas personas.


Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:
• šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
• saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW (ieskaitot);
• siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
• vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
• saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
• vairākas augstāk minētās iekārtas, ņemot vērā konkrētas iekārtas kopējās uzstādītās jaudas ierobežojumus.


Lai sekmētu programmas mērķu sasniegšanu un pieejamās atbalsta summas apgūšanu, ekoloģiskas un sakoptas vides atbalstītāji ”Live Green Organisation” sniedz bezmaksas konsultācijas projektu iesniedzējiem par iespējām risināt siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas problēmas un izvēlēties atbilstošāko no atjaunojamo energoresursu produktu klāsta. Biedrībā apvienojušies siltumenerģētikas speciālisti, kas ar apkures jautājumu risināšanu nodarbojas jau kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Konsultāciju pamatideja – izvērtējot pašreizējo situāciju, sniegt skaidrojumu par plānoto ieguldījumu atbilstību programmas prasībām, rast izdevīgāko tehnoloģisko risinājumu no Latvijā pieejamajiem variantiem, lai sekmētu māju īpašnieka vajadzības, un nodrošinātu programmas mērķa īstenošanu – veicināt siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšanu mājsaimniecības sektorā un samazināt pieaugošās apkures izmaksas.


Konsultācijas par programmu, par atbilstošākajiem risinājumiem un citiem jautājumiem pieejamas darba laikā, vēršoties pie biedrības “Live Green Organisation” (tālr. 27000095 vai rakstot uz e-pastu: info@lgo.lv, www.lgo.lv).


Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 11 399 481 lats, kur vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir līdz 50% – dārza mājām, individuālām dzīvojamām mājām, vasarnīcām ar koka, mūra un mūra–koka ārsienām, dvīņu rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājām nepārsniedzot 7 000 latu. 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.