Elita Moiseja: esam gandarīti par FM solīto atbalstu nodrošināt dabas gāzes lietošanu bez akcīzes arī industriālajos parkos

30.06.2011.


Lielākais industriālo parku attīstītājs Latvijā „Nordic Partners Properties” norāda, ka, neskatoties uz paredzēto atvieglojumu nepiemērot akcīzes nodokli ražošanā izmantotajai dabas gāzei, uz ražotājiem industriālajos parkos šis atvieglojums vismaz pagaidām neattiecas. Tādējādi no šī gada 1.jūlija, kad spēkā stāsies plānotā akcīzes nodokļa piemērošana dabas gāzei, visi ražojošie uzņēmumi, kuri darbojas industriālajos parkos, tiks nostādīti nevienlīdzīgā situācijā un to tiešās ražošanas izmaksas palielināsies par aptuveni 5%.


Pēc „Nordic Partners Properties” lūguma rast iespēju piešķirt atvieglojumus arī industriālajos parkos ražojošiem uzņēmumiem LR Finanšu ministrija jau paudusi viedokli, ka situācijas risinājumam ministrija varētu atbalstīt likuma „Par akcīzes nodokli” papildināšanu ar skaidrojumu terminam „rūpnieciskie galalietotāji” jeb „tieši lietotāji rūpniecībā”, paredzot papildu akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemērošanu dabas gāzei, kuru izmanto industriālajos parkos.


Saskaņā ar FM pausto viedokli, lai varētu piemērot akcīzes nodokļa atbrīvojumu dabasgāzei, kuru izmanto industriālajos parkos, nepieciešams veikt grozījumus likumā „Par akcīzes nodokli”, kurus savukārt varētu virzīt vienotā likumprojekta paketē par valsts budžetu 2012.gadam.


Elita Moiseja, „Nordic Partners Properties” valdes priekšsēdētāja: „Esam gandarīti par Finanšu ministrijas iniciatīvu un pausto atbalstu iespējamai likuma „Par akcīzes nodokli” papildināšanu ar skaidrojumu terminam „rūpnieciskie gala lietotāji” jeb „tieši lietotāji rūpniecībā”, tādējādi nodrošinot, ka industriālajos parkos darbojošies ražotāji dabas gāzi var izmantot uz tieši tādiem pašiem nosacījumiem, kā jebkurš cits ražotājs, nemaksājot par to akcīzes nodokli.


Pretējā gadījumā, no 1.jūlija stājoties spēkā plānotajām izmaiņām likumā izveidosies absurda situācija, diskriminējot tos ražotājus, kuri darbojas industriālajos parkos, būtiski mazinot to konkurētspēju. Kopumā tie ir aptuveni 30 vietējie un ārvalstu ražotāji, kuru patērētais dabas gāzes apjoms industriālajos parkos gada laikā sasniedz 1 525 000 kubikmetrus, kas vērtējams kā augsts rādītājs. Līdz ar akcīzes nodokļa piemērošanu šo ražotāju tiešās izmaksas palielināsies par aptuveni 5%.


Ņemot vērā industriālo parku specifiku un, veicot izmaiņas likumdošanā, iekļaut tos kategorijā „rūpnieciskais gala lietotājs”, būtu loģisks un arī pasaules praksē pieņemts risinājums. Proti, visā pasaulē industriālajos parkos lielos daudzumos tiek iepirkti izejvielu resursi (elektroenerģija, dabas gāze u.c.), kas savukārt ļauj nomniekiem izmantot šos resursus par izdevīgākām cenām, samazinot kopējās ražošanas izmaksas.


Kā vēl viens risinājums absurdajai situācijai ir „Nordic Partners Properties” investēt savus resursus dabas gāzes apgādes sistēmā un tās uzskaites kārtībā. Tas nozīmētu veikt aptuveni 50 000 latu lielas pirmreizējas investīcijas, un aptuveni 20 000 latu lielas investīcijas katrā nākamajā gadā – jauniem nomniekiem, esošo paplašināšanās rezultātā u.tml. Tās ir ārkārtīgi lielas izmaksas, vēl jo vairāk ņemot vērtā faktu, ka ekonomiskās recesijas laikā ”Nordic Partners Properties” savu nomnieku un to biznesu saglabāšanā uz ienākumu un attīstības rēķina jau ieguldījis milzīgus resursus.


Ja FM patiesi atbalstīs nepieciešamos papildinājumus likumdošanas terminoloģijā, paredzot visiem ražotājiem vienlīdzīgus dabas gāzes lietošanas nosacījumu, tad šis būs viens no retajiem gadījumiem, kad valdība uzņēmējus atbalstīs ne tikai vārdos, bet arī darbos, apliecinot vēlēšanos izprast un iedziļināties problēmā un piedāvātajos risinājumos.”


Pēc šobrīd plānotajām izmaiņām likumā „Par akcīzes nodokli”, kā izņēmums dabas gāzes piemērošanai līdz 2013.gada 31.decembrim iekļauta dabasgāzes izmantošana rūpnieciskās ražošanas tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un nepieciešamā klimata nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka „Nordic Partners Properties” industriālajos parkos katrai ražotnei nav atdalīta gāzes uzskaite, akcīze dabas gāzei likuma kārtībā tiks piemērota visiem objektiem, tajā skaitā visiem ražotājiem industriālajos parkos.


Elita Moiseja arī norāda, ka dabas gāze ražojošiem uzņēmumiem ir viens no būtiskākajiem resursiem darbības nodrošināšanai. Turklāt „Nordic Partners Properties” industriālajos parkos darbojas daudzi pārstāvēto nozaru vadošie uzņēmumi, tostarp PET pudeļu otrreizējās pārstrādes uzņēmums „PET Baltija”, gumijas tehnisko izstrādājumu ražotājs „Baltijas Gumijas fabrika”, gofrētā kartona ražotājs „Smurfit Kappa Baltic”, metālapstrādes uzņēmumi „Mārupes Metālmeistars” un „Ferroplan”, ekoloģiskās kosmētikas ražotājs „Madara Cosmetics” u.c.


Informācijai:


Šī gada 1.jūlijā Latvijā spēkā stāsies izmaiņas likumā „Par akcīzes nodokli”, kas turpmāk paredz akcīzes nodokli dabasgāzes lietotājiem, izņemot gadījumus, kad dabas gāze tiek izmantota rūpnieciskās ražošanas tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un nepieciešamā klimata nodrošināšanai un kuras patēriņš tiek fiksēts ar speciāliem dabasgāzes skaitītājiem.


Par „Nordic Partners Properties”


Kopš 2010.gada marta strukturālo izmaiņu rezultātā „Nordic Partners” grupā tika izveidoti trīs meitas uzņēmumi, tostarp „Nordic Partners Properties” daudznozaru uzņēmumu grupa. „Nordic Partners Properties” ir Latvijā lielākais industriālo parku attīstītājs un apsaimniekotājs.


Papildus industriālo parku attīstīšanai, apsaimniekošanai un industriālo telpu nomai „Nordic Partners Properties” grupas uzņēmumi pārstāv tādas biznesa jomas kā komunālo sistēmu apsaimniekošana, telekomunikāciju un IT pakalpojumi, visa veida celtniecības un remonta darbi, uzņēmumu vadības, konsultatīvo pakalpojumu sniegšana, kā arī alternatīvās enerģijas risinājumi.


„Nordic Partners Properties” 8 industriālajos parkos Rīgā, Olainē, Jelgavā, Salaspilī, Rēzeknē un Daugavpilī darbojas aptuveni 120 nomnieku -pašmāju un starptautiski uzņēmumi, no kuriem lielākā daļa ir ražotāji, pārstāvot tādas tautsaimniecības nozares kā metāla, plastmasas, gumijas un koka apstrāde, poligrāfija, iesaiņojuma ražošana u.tml. Kopumā industriālo parku nomniekiem uz doto brīdi iznomātas ražošanas, noliktavu un biroju telpas 140 000 kv.m platībā.


Informāciju sniedza:
„Nordic Partners Properties” valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.