Preiļu novada skolas saņem jaunus mācību līdzekļus

29.06.2011.

Lai veicinātu latviešu valodas apguvi, izveidoti jauni mācību līdzekļi 7., 8., 9. klasei, kā arī mācību līdzeklis profesionālās izglītības iestādēm. Preiļu novada skolas jaunos mācību līdzekļus saņem bez maksas.


ESF projektā „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” izveidoti seši mācību līdzekļi latviešu valodas un literatūras apguvei:
-„Tekstveide 7.–9. klasei. Mācību līdzeklis skolēnam”;
-„Leksikoloģija un frazeoloģija 7.–9. klasei. Mācību līdzeklis skolēnam”;
-„Literatūra 7. klasei. Vērtību pasaule. Mācību līdzeklis skolēnam”;
-„Literatūra 8. klasei. Spēle. Mācību līdzeklis skolēnam”;
-„Literatūra 9. klasei. Dzīves virpuļos. Mācību līdzeklis skolēnam”;
-„Uzdevumi latviešu valodas mācībā. Mācību līdzeklis profesionālās izglītības iestādes audzēknim”.Jaunie mācību līdzekļi bez maksas tiek izplatīti visām skolām Latvijā ar latviešu mācību valodu un skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu. Katrai skolai tiek izplatīti katra mācību līdzekļa 15 eksemplāri (kopā 75), izmantojot Izglītības pārvaldes.


„Projekta ietvaros izstrādātie mācību līdzekļi tiek veidoti, lai tos varētu izmantot ne tikai skolās, kurās īsteno mazākumtautību programmu, bet arī klasēs, kurās ir lingvistiski neviendabīga vide. Mūsu projekta mērķis ir sniegt atbalstu gan skolotājiem, gan skolēniem, tāpēc arī veidojam jaunus mācību līdzekļus,” stāsta projekta vadītāja Elita Pušpure.


Latviešu valodas aģentūra ESF projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” īstenošanu uzsāka 2008. gada decembrī. Projekta mērķis ir sniegt metodisku atbalstu pedagogiem vispārējā un sākotnējā profesionālajā izglītībā valsts valodas mūsdienīgai apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai īstenošanai. Projekts tiek īstenots visā Latvijā laika posmā no 2009. gada septembra līdz 2012. gada 31. janvārim.

Pēdējās izmaiņas: 29.06.2011.