Preiļu novada dome izsola atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- „Šustas ezers” Preiļu novadā un zemes gabalu. Izsoles objekts tiek nodots nomā ar komercdarbības mērķi- sapropeļa ieguve.

27.06.2011.

Preiļu novada dome izsola atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- „Šustas ezers” Preiļu novads, kadastra Nr.76440010273 un zemes gabalu kadastra Nr. 76440010268. Nodots nomā ar komercdarbības mērķi- sapropeļa ieguve.


Izsoles reģistrācijas maksa – Ls10.00. Nodrošinājuma nauda Ls 50,00. Izsoles sākuma cena Ls 50,00. Izsoles solis Ls 5,00.


Izsole notiks 2011.gada 2.augustā plkst.13.00 Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos(1.stāvs, 28.kabinets) katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.000 līdz 16.00 līdz 2011.gada 2.augustā plkst.13.00.


Uzziņas pa tālruņiem 65322766, 65307328

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2011.