Preiļu novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- Brīvības ielā 4, Preiļos

27.06.2011.

Preiļu novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu-   kas sastāv no apbūvēta zemes gabala uz kura atrodas administratīvā ēka ar katlu māju, ēka daļēji atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala Brīvības ielā 4, Preiļos, Preiļu novadā, kadastra Nr.76010021504, zemesgabala platība 1021m2.


Izsoles sākuma cena Ls57600,00,-. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos. Izsoles solis Ls100,-
Izsoles reģistrācijas maksa – Ls20.00. Nodrošinājuma nauda Ls5760,00.


Izsole notiks 2011.gada 2.augustā plkst.15.00 Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos (1.stāvs, 28.kabinets) katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.000 līdz 16.00 līdz 2011.gada 2.augustā plkst.12.00.


Uzziņas pa tālruņiem 65322766, 65307328

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2011.