Mehanizatoru masīva daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji piesakās automātisko siltummezglu uzstādīšanai

27.06.2011.

Īstenojot projektu „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 8. kārtas rekonstrukcija. Pils ielas – Mehanizatoru ielas dzīvojamais masīvs” jau pagājušajā vasarā notika pāreja uz rūpnieciski izolētām caurulēm – divcauruļu siltumapgādes sistēmu. 8. projekta kārtu nepieciešams pabeigt līdz jaunās apkures sezonas sākumam, visās Mehanizatoru masīva daudzdzīvokļu un iestāžu ēkās uzstādot automātiskos siltummezglus.


Uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” ir aicinājis Mehanizatoru masīva daudzdzīvokļu māju vecākos rīkot kopsapulces, lai izlemtu, vai ēkai ir nepieciešams uzstādīt automātisko siltummezglu, jo pretējā gadījumā nākamajā apkures sezonā nebūs iespējams nodrošināt karstā ūdens padevi. Šobrīd SIA „Preiļu saimnieks” ir saņēmis iesniegumus ar lūgumu uzstādīt automātiskos siltummezglus no Pils ielas 8a un Mehanizatoru ielas 7 daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, kuri ir novērtējuši automātisko siltummezglu priekšrocības – samazināsies siltuma zudumi, karstā ūdens temperatūru un padeves laiku varēs noteikt un vadīt paši iedzīvotāji. Automātisko siltummezglu uzstādīšana tiks veikta no uzkrātajiem māju apsaimniekošanas līdzekļiem, vajadzības gadījumā tos piesaistot ilgtermiņā.


Siltumtrašu caurules Mehanizatoru masīvā ir vairākus gadu desmitus vecas, atsevišķi to posmi ir nomainīti ar polietilēna caurulēm, taču tas ir tikai īslaicīgs pagaidu risinājums, un var rasties avārijas situācijas, kad visi masīva iedzīvotāji var palikt bez karstā ūdens. Nopietna avārijas situācija izveidojās 26. jūnijā, kad Pils ielas 6a daudzdzīvokļu nama siltumtrasē notika karstā ūdens noplūde – zudums ir vairāk nekā 30 m3, kas ir vērtējams kā milzīgs noplūdes daudzums. Karstā ūdens padeves atjaunošana šim namam ir komplicēta un prasīs vairākas dienas.


Jau vēstīts, ka 26. maija Preiļu novada domes sēdē deputāti atbalstīja līdzekļu piešķiršanu automātiskā siltummezgla uzstādīšanai pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkā Mehanizatoru ielā 4.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2011.