Tiek izsludināta pieteikšanās Kultūras mantojuma Gada balvai

21.06.2011.

Nolikums (PDF)
Pieteikuma veidlapa (DOC)


Sadarbojoties biedrībai ICOMOS Latvija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai (turpmāk tekstā – Inspekcija) un UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai (turpmāk tekstā – UNESCO LNK) pēc divu gadu pārtraukuma šogad tiek atjaunots 2003.gada iedibinātais vienīgais apbalvojums kultūras mantojuma nozarē – Kultūras mantojuma Gada balva


Kultūras mantojuma Gada balvu piešķirs par ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā laikā no 2008. līdz 2011.gadam piecās nominācijās: par kultūras mantojuma izpēti, kultūras mantojuma popularizēšanu, kultūras mantojuma restaurāciju, labākajam kultūras pieminekļa saimniekam un Lielo gada balvu mantojumā.


Pieteikumus vienā eksemplārā, aizpildot pieteikuma anketu un sniedzot informāciju par kandidātu atbilstoši Nolikumam, jāiesniedz personīgi vai pa pastu biedrībai ICOMOS Latvija, Rīga, M.Pils ielā 19 LV 1050.
Pieteikumu pieņemšanas termiņš – 2011. gada 5. augusts (pasta zīmogs).


Vairāk informācijas par Kultūras mantojuma Gada balvu, tās Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Inspekcijas un UNESCO LNK mājas lapās: www.mantojums.lv, www.unesco.lv vai zvanot uz Inspekciju pa tālruni 67326602, kā arī rakstot icomos@icomos.lv.


ICOMOS ir Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu padome. Tā ir 1965. gadā pēc UNESCO ierosinājuma dibināta starptautiska nevalistiskā organizācija, kas šobrīd ir pasaulē ietekmīgākā profesionālā organizācija kultūras mantojuma nozarē. ICOMOS Latvijas Nacionālā komiteja pastāv jau kopš 1992.gada. 2011.gada janvārī ICOMOS Latvija reģistrēta kā pastāvīga sabiedriska organizācija. Tās sastāvā ir Latvijas mantojuma nozares speciālisti un tā darbojas ar mērķi veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu (apzināšanu, izpēti, aizsardzību, restaurāciju, atjaunošanu, popularizēšanu, izmantošanu). Informācija par ICOMOS Latvija: icomos@icomos.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.