Paziņojums par Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

20.06.2011.

Preiļu novada dome paziņo, ka 2011. gada 15. marta  Preiļu novada domes sēdē Nr. 3,  p.2.  pieņemts lēmums apstiprināt Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu /TPG/ pilnveidoto redakciju, kas sastāv no:
1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (PDF);
2. Grafiskās daļas:
   Preiļu novada teritorijas pašreizējā izmantošana;
   Preiļu novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana;
   Preiļu pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana (ZIP, 53 MB)
;
3. Paskaidrojuma raksta (PDF)
un `nodod to sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2011. gada 20. jūnija līdz 2011. gada 11. jūlijam.


Ziņojums par Preiļu novada Teritorijas plānojuma 2003.-2015. /ar grozījumiem 2010./pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātiem (PDF)


Ar Preiļu novada TPG pilnveidoto redakciju var iepazīties Preiļu novada mājas lapā – www.preili.lv, kā arī Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2. stāvā 43. kabinetā no plkts. 8.00 – 17.00.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.