SIA “FIRMA JATA” sāka realizēt KPFI atbalstīto projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “FIRMA JATA” ražošanas ēkā Aglonas ielā 61,Preiļos”

17.06.2011.


Ražošanas ēka Aglonas ielā 61, Preiļos nodota ekspluatācijā 1955.gadā. Būvēta pēc tā laika tehniskajām  normām un neatbilst  šodienas siltumnoturības normatīvajām  prasībām. Kopējais ēkas tehniskais nolietojums ir 40%,vispārējais mehāniskais  nolietojums ēkas pamatkonstrukcijām  – 37%.Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma pretestības rādītāji ir 3-4 reizes mazāki par normatīvajiem. Tādēļ īpašnieks SIA’’FIRMA  JATA’’ ir  nolēmis veikt pasākumus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā,kā arī veikt pasākumus elektroenerģijas patēriņa samazināšanai.


Projekta  mērķis ir panāk plānoto oglekļa dioksīda emisijas,siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa samazinājumu SIA’’FIRMA  JATA’’ ražošanas ēkai Aglonas ielā 61,Preiļos veicot tajā renovācijas pasākumus – cokola,ārsienu un bēniņu siltināšanu,logu un ārdurvju nomaiņu,apkures un elektroinstalācijas renovāciju,tehnoloģisko iekārtu modernizēšanu,izmantojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējumu un panākot ēkas tehniskā stāvokļa un vizuālā izskata uzlabošanu,vides un sadzīves kvalitātes paaugstināšanos.


Pēc renovācijas darbiem ēkā paredzēts sasniegt CO2 emisijas samazinājumu 29.54 t/gadā,kas sastāda CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes rādītāju – 0.90 kgCO2/Ls gadā un kopējās patērētās enerģijas samazinājumu 83.21 MWh/gadā,kas veido sekojošu līmeņatzīmju kritēriju vērtības – siltumenerģijas samazinājumam (īpatnējais siltumenerģikas patēriņš pret bāzes līniju (pēdējo 3 gadu vidējo īpatnējo kopējās enerģijas patēriņu – 6.96 MWh/t) – 44.68% un elektronerģijas samazinājumam (īpatnējais elektroenerģijas patēriņš pret bāzes līniju) – 8.19%.


Tikai ilgtspējīga vides aizsardzības politikas īstenošana,ir spējīga izveidot enerģijas taupošus,videi draudzīgus ražošanas apstākļus,kuros strādājošie cilvēki justos komfortabli,kas savukārt pozitīvi ietekmētu darba ražīgumu,celtu firmas ieņēmumus,nodokļu  apjomus un attiecīgi valsts un cilvēku labklājības līmeni.


Ēkas renovācijas darbus veic kā ģenerāluzņēmējs – SIA “PREIĻU  CELTNIEKS”.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.