Latvijas Biznesa Klubs (LBK) sadarbībā ar Nordica Media Group (NMG) turpina iniciatīvu par mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanas atbalsta programmu vietējā tirgū un izsludina jaunu atbalsta programmu 6 mēnešu periodam 01.07.2011. – 31.12.20

17.06.2011.

Latvijas Biznesa Klubs (LBK) sadarbībā ar Nordica Media Group (NMG) turpina iniciatīvu par mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanas atbalsta programmu vietējā tirgū un izsludina jaunu atbalsta programmu 6 mēnešu periodam 01.07.2011. – 31.12.2011. Tās ietvaros ierobežotam skaitam uzņēmumu tiks nodrošinātas pārdošanas apjoma pieaugumu veicinošas aktivitātes mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību jomās.


Šobrīd sagatavošanā ir programma, kas nodrošina katram uzņēmumam iepriekš minētās aktivitātes vairāk nekā 1000 LVL vērtībā katru mēnesi. Uzņēmumam par šīm aktivitātēm ir jāveic 0% līdzmaksājums. Tam jāsedz tikai organizatoriskās izmaksas (projektu vadītāja darbs, komunikāciju izmaksas u.c.) 123,33 LVL apmērā mēnesī.


Piedāvājumā ietilpst (viena kalendārā mēneša ietvaros):
 reklāmas baneru izvietojums interneta portālos Ls 750 vērtībā pēc to standarta cenām (portāli tiek izvēlēti pēc to atbilstības uzņēmuma piedāvājumam/produktam; portālu izvēli
veic Nordica Media Group speciālisti; reklāma tiek izvietota tikai interneta portālos ar apmeklējumu skaitu ne mazāku par 7.500 mēnesī);
 sabiedrisko attiecību pakalpojumi – vienas publikācijas sagatavošana mēnesī (pamatojoties uz uzņēmuma iesūtīto informāciju) un tās publikācijas nodrošināšana ne mazāk kā 8 – 10 interneta medijos;
 informācijas izvietošana Google.lv meklētāja dabiskajos rezultātos;
 komunikācijas nodrošināšana sociālajos tīklos (Draugiem.lv, Twitter.com, Facebook.com, u.c.);
 konsultācijas mārketinga, reklāmas, PR, pārdošanas veicināšanas un eksporta virzienu attīstīšanas jautājumos, u.c.


Atbalsta programmas atskaites periods sākas 1. jūlijā un, ņemot vērā to, ka dalībnieku skaits ir ierobežots, uzņēmumu pieteikumi tiks izskatīti to iesniegšanas kārtībā.


Par visiem neskaidrajiem jautājumiem interesējaties Latvijas Biznesa Klubā, rakstot – info@biznesaklubs.lv vai zvanot – 22377140.


Reģistrācijas anketa (DOC)


Ar cieņu,
Linda Upīte,
Latvijas Biznesa Klubs
sadarbības veicināšanas nodaļa
info@biznesaklubs.lv
22377140


 

Pēdējās izmaiņas: 17.06.2011.