Atklāta Latvijas foto leģendas Jāņa Gleizda krāsaino fotogrāfiju izstāde „Jāņa Gleizda krāsu pasaule”

11.06.2011.

Šī gada 11. jūnijs tiks ierakstīts Latvijas foto mākslas vēsturē, jo šajā dienā pirmo reizi pasaulē un tieši Preiļos tika atklāta dižā foto mākslinieka Jāņa Gleizda krāsaino fotogrāfiju izstāde. Kaut arī aizvadītajā gadā fotogrāfijas meistars aizgāja mūžībā, tomēr viņa radītais turpina sajūsmināt un pārsteigt un tam apliecinājums ir izstāde „Jāņa Gleizda krāsu pasaule”.


Izstādē ir skatāmas 86 fotogrāfijas, kas ir atlasītas no Jāņa Gleizda arhīva. Šis ir zīmīgs skaits, jo tas simbolizē viņa dzīves gadus. Izstādītie darbi ir atlasīti tā, lai tie atklātu un parādītu fotogrāfijas meistaram raksturīgāko, aptverot visu viņa radošā darba periodu. Fotogrāfiju tēma ir tradicionālā – sievietes, ziedi, sports, klusā daba un ainavas, bet neierasta un unikāla ir darbu krāsa – fotogrāfijas ir nevis melnbaltas, bet gan krāsainas.


Izstādi atklāja Jāņa Gleizda dzīvesbiedre Annele Gleizda, kura klātesošos iepazīstināja ar fotogrāfijas meistara biogrāfiju un radošo darbu, kā arī ar šīs izstādes tapšanas vēsturi. Pateicības vārdi tika veltīti Preiļu novada domei par atbalstu izstādes norisei un Latgales Fotogrāfu biedrībai un īpaši tās vadītājam Igoram Pličam par izstādes organizēšanu.


Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Anspoks novada domes vārdā izteica gandarījumu un pateicību, ka tieši Preiļi ir izvēlēti par šīs izstādes atklāšanas vietu. J.Anspoks izteica apbrīnu par foto mākslinieka radītajiem darbiem.


Latgales Fotogrāfu biedrības vadītājs Igors Pličs izteica gandarījumu, ka Annele Gleizda tieši viņam uzticēja pirmo reizi pasaulē prezentēt Jāņa Gleizda radošo veikumu krāsās. Pats izstādes tapšanas process esot bijis atbildīgs un laikietilpīgs. No Jāņa Gleizda arhīva tika ieskenēti ap 1000 krāsu diapozitīvu, ko veica Latgales Fotogrāfu biedrības biedrs Aleksandrs Lebeds. Nākošais uzdevums bija no šī lielā izcilo darbu skaita izraudzīties 100 darbus, kuri visspilgtāk atklāj dižā foto mākslinieka rokrakstu. Šo uzdevumu veica J.Gleizda dzīves biedre un ģimene locekļi. Latvijas fotogrāfijas leģendas darbus izstādei sagatavoja Latgales aktīvākie un pazīstamākie fotogrāfi – biedrības dalībnieki. Igors Pličs norāda, ka, veidojot izstādi, šoreiz primārais bija izstādes vēsturiskā nozīme un foto mākslinieka rokraksta atklāšana un varbūt nedaudz mazāk tieši mākslinieciskā vērtība.


Apsveikumus un atzinīgus vārdus par izstādi veltījas arī Latvijas foto vēsturnieks Pēteris Korsaks, fotokluba „Rīga” vadītāja Eiženija Freimane, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, foto meistars Bruno Alsiņš, Jāņa Gleizda māsa ar ģimeni, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas pārstāvji, kur fotomākslinieks ilgus gadus bija strādājis par fotogrāfu, un pārējie izstādes atklāšanas dalībnieki – gan fotogrāfi, gan foto mākslas cienītāji.


Izstādi organizēja Latgales Fotogrāfu biedrība, Jāņa Gleizda dzīvesbiedre Annele Gleizda un Preiļu novada dome.


Jāņa Gleizda krāsaino fotogrāfiju izstāde Preiļos būs skatāma līdz 11. jūlijam.Jānis Vaivods,
Preiļu novada domes lietvedības pārzinis 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.