AICINĀM PIEDALĪTIES KONKURSĀ „PAR SKAISTĀKO LATVIJAS DAIĻDĀRZU UN LAUKU SĒTU”

16.06.2011.

Daiļdārzu īpašniekus, Projektēšanas birojus, ainavu arhitektus un ainavu arhitektūras projektēšanas birojus, apstādījumu ierīkošanas firmas, kuru apstādījumu projekti realizēti gan privātajos dārzos, gan iestāžu un citu objektu apstādījumos.


„PAR SKAISTĀKO LATVIJAS DAIĻDĀRZU UN LAUKU SĒTU”
Konkursu rīko Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība
Konkursu atbalsta: Laikraksts „Praktiskais Latvietis” un žurnāls „Dārzs un Drava”, „Dārza pasaule”


Konkursā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji ainavu arhitekti, kuri izveidojuši skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu vai iekopuši skaistu lauku sētu.


Daiļdārzus un lauku sētas konkursam var pieteikt pagasta, ciemata, pilsētas, novada pašvaldība, vai pats dārza īpašnieks, dārza veidotājs vai kāda cita persona ar dārza saimnieka piekrišanu.


Pieteikumus sūtīt:
o Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrībai, Zalves iela 23-1, Rīga LV-1046;
o E-pastu:  darzukonkurss@inbox.lv
o Pa tālruni: 29489048, 29406600, fakss 67615072
o Pieteikumā jānorāda – daiļdārza vai lauku sētas atrašanās vietas adrese, pieteicēja adrese un tālrunis. Vēlams pievienot vizuālo materiālu.


Pieteikumus lūdzam nosūtīt līdz 2011.gada 30.jūlijam


Dārzu vērtēšana notiks līdz 2011.gada 1.septembrim


Konkursa žūrijas komisija: priekšsēdētājs –Andris Ārgalis,
Priekšsēdētāja vietniece, LLU docente, ainavu arhitekte Gundega Lināre, LLU docente, ainavu arhitekte Silvija Rubene, Bulduru dārzkopības vidusskolas skolotājs daiļdārznieks Aivars Lasis, Rīgas domes Pilsētas apstādījumu departamenta Ainavu arhitektūras nodaļas vecākais ainavu arhitekts Jānis Lediņš, LDBB pārstāve Liena Gulbe


KONKURSA NOLIKUMS „Par Latvijas skaistāko daiļdārzu un lauku sētu 2011.gadā”


Konkursa mērķi:
• Veicināt Latvijas iedzīvotāju dzīvesvietas sakopšanu un labiekārtošanu, dabas un dārzu mākslas izpratni;
• Noskaidrot skaistākos iedzīvotāju daiļdārzus un lauku sētas;
• Ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību plaši propagandēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus daiļdārzu, lauku sētas un iestāžu teritoriju apstādījumu veidošanā;
• Pulcēt kopā skaistāko dārzu īpašniekus pieredzes apmaiņai.


Konkursu rīko:
Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība


Konkursu atbalsta:
Žurnāls „Dārzs un drava”
Laikraksts „Praktiskais Latvietis”
Žurnāls „Dārza pasaule”


Konkursa nominācijas:
„Skaistākais Latvijas daiļdārzs 2011.gadā”
„Latvijas skaistākā lauku sēta ar lauksaimniecisko ražošanu”
„Skaistākā lauku sēta – ģimenes dzīves vieta”
Vērtēs arī skaistāko priekšdārzu, interesantākās augu kolekcijas, skaistākos dārzus Latgalē, Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Rīgā, un citus interesantus atklājumus.


Konkursa noteikumi
• Konkursā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, kas ir izveidojuši skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu, priekšdārzu, iekopuši skaistu lauku sētu.
• Projektēšanas biroji, ainavu un ainavu arhitektūras projektēšanas biroji, apstādījumu ierīkošanas firmas, kuru projekti realizēti dzīvē.
• Daiļdārzus un lauku sētas konkursam piesaka novada, pagasta, ciemata pilsētas pašvaldība, pats dārza īpašnieks vai kāda cita persona ar dārza saimnieka piekrišanu.
• Pieteikumu, kurā norādīta pieteicēja adrese un kontaktpersonas tālrunis, lūdzam sūtīt: Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība, Zalves iela 23-1, Rīga LV-1046, vai zvanot Lienai Gulbei 29489048, fakss 67615072, Gundegai Linārei 29406600, vai sūtot e-mail: darzukonkurss@inbox.lv
Vēlams pievienot vizuālo materiālu


Pieteikumu iesniegšana līdz 2011.gada 30.jūlijam


Konkursa žūrijas komisija:
Priekšsēdētājs Andris Ārgalis, dārzu un ainavu arhitektūras projektēšanas speciālisti, Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrības pārstāvis


Konkursa vērtēšana
• Katrs komisijas loceklis pretendentus vērtē 0-10 punktu sistēmā, pēc sekojošiem kritērijiem:
 Pirmais iespaids, iebraucamais ceļš. Zonējums visam īpašumam kopā,
 Funkcionālais plānojums tikai daiļdārza zonai,
 Telpiskais plānojums,
 Augu kompozīcija,
 Augu ekoloģiskais kārtojums,
 Augu veselīgums,
 Zāliena plānojums un nepieciešamā apkopšanas kvalitāte,
 Celiņu un laukumu plānojums,
 Atpūtas vietu, mazo arhitektūras formu, ūdens u.c. elementu izvietojums, kompozīcija, risinājums,
 Dārza savdabīgums.
• Izbraukšana pie konkursa pretendentiem – dārzu vērtēšana uz vietas, 10 darba dienas periodā no 2011.gada 1.augusta līdz 2011.gada 1.septembrim


Konkursa komisijas darbība
• Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, konkursa komisija veic izbraukuma sēdes un izvērtē pieteiktos objektus;
• Konkursa komisija sagatavo informāciju plašsaziņas līdzekļiem par pasākuma norisi un uzvarētājiem;
• Komisija nosaka konkursa uzvarētājus un laureātus. Konkursa uzvarētāji un laureāti tiek apbalvoti ar atzinības rakstiem un piemiņas balvām, kuras tiek pasniegtas svinīgajā konkursa noslēguma pasākumā.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.