Paplašina pārtikas komplektu vistrūcīgākajām personām saņēmēju loku

15.06.2011.

Šodien, 14.jūnijā valdība apstiprināja Zemkopības ministrija (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām””. Normatīvais akts izstrādāts, lai palielinātu pārtikas komplektu, kas tiek izdalīti Eiropas Komisijas (EK) programmas „Pārtikas produktu piegāde labdarības organizācijām izdalīšanai vistrūcīgākajām personām” ietvaros, saņēmēju loku.


Apkopotā pašvaldību operatīvā ikmēneša informācija liecina, ka Latvijā personu skaits, kurām piešķirts trūcīgas personas status, pakāpeniski pieaug. 2011. gada martā salīdzinājumā ar 2010. gada martu tas ir palielinājies par 24,8 procentiem. Bez tam arī kopējā valsts ekonomiskā situācija un stāvoklis nodarbinātības tirgū samazina iedzīvotāju ienākumus. 


Tā kā 2011. gada maijā iztikas minimums sasniedzis līdz šim augstāko līmeni – 176,11 latus vienam iedzīvotājam, tad, lai 2011. gada programmas ietvaros maksimāli tiktu izmantoti visi EK piešķirtie resursi un labdarības organizāciju izdales punktiem nodrošinātu optimālu pārtikas piegādi un izdali, ZM sadarbībā arī Labklājības ministriju (LM), Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Sarkano Krustu maijā nolēma 2011. gadam paplašināt pārtikas komplektu saņēmēju loku, papildus trūcīgajām personām tajā iekļaujot maznodrošinātās personas, personas ar medicīnas atvieglojumu izziņām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 150 latu, un personas, kuras ārkārtas situācijas (stihisku nelaimju vai iepriekš neparedzamu apstākļu) dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.


Normatīvais akts nosaka, ka viena persona programmas īstenošanas gadā bez maksas var saņemt ne vairāk kā 12 pārtikas produktu komplektu. Īpaši jūtams programmas atbalsts būs pilsētu iedzīvotājiem ārpus Rīgas un Pierīgas reģiona, kur iedzīvotāju ienākumi vidēji ir mazāki. 
Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Iepazīties ar dokumenta pilnu tekstu var interneta mājas lapas saitē http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40215670&mode=mk&date=2011-06-14.


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.