Biedrība „Es Latgalei” aicina Jūs uz informatīvo semināru NVO un valsts institūciju sadarbība kultūras mantojuma saglabāšanas jomā

17.06.2011.

Seminārs notiek biedrības projekta „Biedrības „Es Latgalei” un citu NVO kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana” ietvaros 2011. gada 17. jūnijā Arendoles muižā, Vārkavas novadā


Semināra norises laiks – no 12:00-17:00, dalībnieku ierašanās un reģistrācija no plkst. 11:00Semināra mērķis – informēt sabiedrību, kas darbojas kultūras mantojuma aizsardzības jomā, par sadarbības iespējām ar publisko pārvaldi, veicināt savstarpējo sadarbību, iepazīstināt ar finansējuma piesaistīšanas iespējam, uzzināt par Lielbritānijas organizāciju pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā.


Semināra pirmajā daļā


Izstādes atklāšana par biedrības „Es Latgalei” ilggadējo darbu Arendoles muižā, kā arī neliela ekskursija pa Arendoles muižu.


Lekcija par līdzdalības iespējām un tā formām, LR Kultūras Ministrija
Lektors – LR Kultūras Ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas (tbc)


Lekcija „Sabiedrības līdzdalība kultūras mantojuma aizsardzībā”
Kultūras mantojuma politika un normatīvi saistībā ar sabiedrības līdzdalību, labās prakses piemēri sadarbībai ar NVO un sabiedrības iesaistīšanos, konkrēti ierosinājumi iespējamai sadarbībai arheoloģijas mantojuma aizsardzībā.


Lektori – Baiba Mūrniece, VKPAI Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja, Katrīna Kukaine,  VKPAI Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājas vietniece un Sandra Zirne, VKPAI Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja.


Semināra otrajā daļā


Prezentācija „Kultūras mantojuma politika un prakse Lielbritānijā”
Prezentāciju vada Alija Turlaja, biedrības „Es Latgalei” projektu vadītāja


Lekcija par Lielbritānijas lielāko kultūras mantojuma saglabāšanas NVO The National Trust  darbību
Ārzemju lektors – Mr Phil Lakin, The National Trust Eiropas grantu vadītājs


Lekcija „Finansu piesaistes iespējas NVO”
Lektors – Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra speciālists


Lūdzam Jūs pieteikties, aizpildot klāt pievienoto reģistrācijas formu, nosūtot to pa e-pastu eslatgalei@gmail.com līdz 2011. gada 13. jūnijam.


Vietu skaits seminārā ierobežots.


Vairāk informācija par projektu un semināru un citiem jautājumiem pa tālruni 26 44 67 57 vai 29 42 14 13, kā arī sūtot e-pastu uz eslatgalei@gmail.com  Informācija par projektu www.eslatgalei.wordpress.com


Kā nokļūt līdz Arendoles muižai, skatīties www.arendolesmuiza.wordpress.com


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.