Atkārtoti izsolīs pašvaldības īpašumu Brīvības ielā 4

02.08.2011.

Preiļu novada dome šī gada 28.maijā apstiprināja nekustamā īpašuma – nedzīvojamās biroja ēkas un nedzīvojamās ēkas kopā ar zemesgabalu Brīvības ielā 4, Preiļos atsavināšanas – izsoles noteikumus, kas nosaka kartību, kādā organizējama īpašuma izsole.


Tiks izsolīts nekustamais īpašums, kas atrodas Brīvības ielā 4, Preiļos, un sastāv no apbūvēta zemes gabala, uz tā atrodas ēka un katlu māja. Ēka daļēji atrodas uz citai fiziskai personai piederoša zemes gabala. Nekustamais īpašums saskaņā ar 23.02.2007. gada sēdes lēmumu apstiprināto Preiļu pilsētas teritorijas plānojumu atrodas jaukto (dzīvojamo, darījumu un sabiedrisko) objektu apbūves teritorijā.


Īpašuma izsole notiks 2011. gada 2. augustā plkst.15.00 Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir Ls 57 600,00.


Šī būs jau trešā šī nekustamā īpašuma izsole. Iepriekšējās izsoles noslēdzās bez rezultāta, jo nebija pieteicies neviens izsoles dalībnieks.


 

Pēdējās izmaiņas: 02.08.2011.