Piešķir finansējumu siltummezgla ierīkošanai Preiļu PII „Pasaciņa” Mehanizatoru ielā 4

26.05.2011.

SIA „Preiļu saimnieks” šovasar plāno pabeigt projektu „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 8. kārtas rekonstrukcija Pils ielas – Mehanizatoru ielas dzīvojamajā masīvā”, kura ietvaros iepriekšējos gados masīvā jau ir nomainītas siltumapgādes caurules un šobrīd ir atlicis pēdējais projekta posms– automātisko siltummezglu uzstādīšana un pāreja uz divcauruļu siltumapgādi. Realizējot projektā paredzēto ēku kopējā siltumsistēmā samazināsies siltuma zudumi, tiks nodrošināta automātiska siltumpadeves temperatūras regulācija, izlīdzināsies temperatūra ēkas dzīvokļos, kā arī būs iespējams regulēt karstā ūdens temperatūru, kas tiks sagatavots mājas siltummezglā. Tā kā siltummezgls ir mājai piederošs un līdz ar to tā uzstādīšanas izmaksas attiecas uz mājas kopējām apsaimniekošanas izmaksām, SIA „Preiļu saimnieks” ir aicinājis masīva māju iedzīvotājus izlemt par automātisko siltummezglu nepieciešamību konkrētajā mājā. Automātiskos siltummezglus ir paredzēts uzstādīt arī iestāžu ēkās.


Šī gada 26. maija novada domes sēdē tika skatīts jautājums par līdzekļu piešķiršanu automātiskā siltummezgla uzstādīšanai Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” Mehanizatoru ielā 4. Ņemot vērā pārejas uz divcauruļu sistēmu radītās priekšrocības, piemēram, nodrošinot bērnudārza peldbaseina darbības nodrošināšanai nepieciešamos rādītājus arī vasaras sezonā, novada dome nolēma piešķirt finansējumu automātiskā siltummezgla ierīkošanai. Jautājums par finansējuma apjomu tiks skatīts atkārtoti, kad iepirkuma rezultātā būs zināmas siltummezgla izmaksas.


 

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2011.